skip to Main Content

Valgfag

Valgfag

Valgfagene kan enten være en avveksling fra linjefaget, som friluftsliv eller musikk, eller et fag som gir deg en fordypning eller ny innfallsvinkel på linjefaget.

Tilbudet av valgfag er stort og variert!

Vi legger vekt på at du skal ha mye å velge mellom når du velger valgfag. Derfor tilbyr vi mange forskjellige fag og kurs. Valgfagene skifter en del fra år til år, avhengig av hvilke fag elevene selv ønsker, og hvilke valgfag lærerene kan undervise i. Det endelige valgfagtilbudet presenteres i starten av skoleåret.

Valgfagene er organisert slik at du velger fag for en periode og så kan du ta et nytt fag i neste valgfagperiode. Enkelte fag bygger på hverandre, men de fleste er enkeltstående kurs.

Vi har også elevstyrte valgfag. I disse fagene er det elever som står for undervisningen, og det gjør de med stor glede!

Her kan du lese om noen av valgfagene vi har hatt tidligere år. Vi har ikke de samme valgfagene hvert år, men dette er et utvalg av fagene vi tilbyr og gir et bilde av valgfagtilbudet, selv om tilbudet varierer litt fra år til år.

Back To Top