skip to Main Content

Sportsfiske

Halvårskurs vår 2021

Sportsfiske er en linje som har fokus på variert sportsfiske.

For å opprettholde gode bestander av fisk må både fiskebestandene og miljøet fisken lever i ivaretas. Kunnskap om biologi, forvaltning, miljølære er viktig. I tillegg lærer vi mye om friluftsliv, alle typer sportsfiske, guiding og entrepenørskap. I løpet av året får du muligheten til å møte mennesker med interesse og mye kunnskap innenfor sportsfiske og bygge nettverk du kan ta med deg videre. Vi har en planlagt studiereise til Belize våren 2021 men på grunn av Covid-19 kan vi bli nødt til å endre på planene våre.

Praktisk linje hvor vi er mye ute

Denne linja er først og fremst en praktisk linje underbygget av relevant teori. Enten man er hobbyfisker eller har en drøm om at sportsfiske skal bli et yrke er dette en fin linje for deg. Vi er mye ute på feltarbeid. Det kan være fiske etter laks, kveite, ørret eller røye men det kan også være restaurering av en sjøørretbekk eller et fagseminar sammen med Norges fremste fiskeforskere.

Vi er mye ute på turer i nærområdet, og overnatter ute i telt og under åpen himmel og lærer å tilberede mat på bål.

Søk nå!

I korte trekk:

 • Fiske i ferskvann og saltvann
 • Fokus på økologi i havet
 • Variert sportsfiske i Norge
 • Vi skal være mye ute

Sosiale medier for linja Sporsfiske

Variert sportsfiske i nærheten av skolen

Skolen ligger helt i fjæresteinene ved Trondheimsfjorden og vi har et enormt mangfold av natur i nærheten av skolen. Nærheten til fantastisk og variert fiske er den viktigste grunnen til at elever velger å ta et år på sportsfiskelinja. I kort gangavstand fra skolen kan man fiske brunørret, sjøørret, storsei, torsk, kveite, rødspette med mer. Innen en kort kjøretur fra skolen finnes laks, røye, gjedde, storkveite, lange, brosme etc. Skolen har egne båter som disponeres av elevene både i skoletiden, men også på fritiden.

Miljø, bærekraft og engasjement

Bærekraft og miljøspørsmål er sentralt både på linja, og på skolen generelt.

Vi følger med på og tar del i relevante miljøspørsmål i midt-norge men også andre steder i Norge. De siste årene har vi tatt del i miljøsaker i samarbeid med både miljøorganisasjoner og politikere. Flere saker har havnet på Fiskeriministerens bord og har ført til endring av praksis. Vi følger tett med på og engasjerer oss i de sakene som berører fisk og fisking. Dette kan være fiskeoppdrett, vannkraftreguleringer, dumping av gruveavfall i fjordene og overfiske av pelagisk fisk i fjordene våre.

Søk nå!

Fisketurer til Lofoten, Vesterålen, Osen, Sylan, Fosen, Sverige

I løpet av året drar vi også på mange fiske- og friluftsturer i nærområdet og til noen av de beste fiskestedene i Norge. Skolen ligger ikke langt fra Sverige, så kanskje tar vi oss også en tur dit for å sjekke ut isfiskeforholdene.

Her er noen av turene vi kan dra på:

 • Kveitefiske i Lofoten
 • Skreifiske i Vesterålen
 • Laksefiske i Stjørdalselva
 • Høgfjellstur på jakt etter storrøye til Sylane
 • Havfisketur til Osen
 • Laksefiske i Steinkjerelvene
 • Kystmeitetur til Fosen
 • Isfisketur til Sverige

Vi planlegger reisene sammen med elevene og du kan være med på å bestemme.

Lærer

thumb

Eskil Røkke

Eskil er utdannet fiskebiolog og innen naturoppsyn. Han har jobbet mange år med naturforvaltning, og de siste sju årene som sportsfiskelærer. Eskil er også utdannet filmskaper og har jobbet innen norsk og internasjonal filmproduksjon. Mye av fritiden brukes på fiske, og han elsker å fiske på nye steder.

Pris

Kr 61 500 (vårsemesteret 2021)

Skolepengene inkluderer:

 • Overnatting i dobbeltrom på Sund fhs
 • All mat på Sund fhs – vi tar ikke ekstra betalt for spesielle dietter, vegetar- eller veganmat
 • Studiereisen – faglig opplegg, overnatting, mat og transport er inkludert
 • Felles skoleturer og ekskursjoner
 • Trådløst nett, kopiering og utskrift til undervisning
 • Bruk av gymsal, treningsrom, øvingsrom, fotostudio, mørkerom
 • Bruk av vaskemaskiner og tørketrommel
 • Utgifter til de aller fleste valgfag
 • Transport i forbindelse med undervisning

All undervisning er gratis.

 

Skolepengene inkluderer ikke: 

 • Innmeldingsgebyret på kr 1 300,-
 • Depositum for nøkkel og bruk av utstyr på kr 1 300,-
 • Enkeltromstillegg på kr. 650,- i mnd.
 • Lommepenger til personlig forbruk

Som elev på halvvårslinje på Sund folkehøgskole har du rett til studiestøtte fra Statens lånekasse for 5 måneder. Basistøtten blir utbetalt som lån og stipend, hvor 40% av lånet gjøres om til stipend når du har fullført skoleåret og hvis du oppfyller kravene for omgjøring. Lånebeløpet vil sammen med stipendet bli utbetalt månedlig, og det er større beløp i begynnelsen av hvert semester.

Høsten 2020 får elevene totalt 56 145 kroner i stipend og lån fra Statens Lånekasse. Av dette gjøres 40% om til stipend. Det er ikke bestemt hva som blir lån og stipend for 2021 ennå.

Les mer om lån og stipend hos www.lanekassen.no.

Så snart du har fått plass på Sund folkehøgskole, kan du søke om stipend og lån på www.lanekassen.no.

Søknad og opptak

Vi har ikke en søknadsfrist, og du kan søke hele året. Vi tar opp elever så lenge det er plass på linja.

Opptakskriterier:

• Aldersgrense 18 år, unntaksvis 18 år før studiereisen
• Vi tar opp elever så lenge det er plass på linja du søker
• Vi legger vekt på motivasjon og interesser

Søknad:

Send en elektronisk søknad
• Vi svarer deg så raskt vi kan
• Skriv litt om deg selv og hvorfor du vil begynne på Sund

Søk nå!
Back To Top