skip to Main Content

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du ikke finner svar på det du lurer på.

Fag og undervisning

Hvor reiser dere?

I skoleåret 2019 – 2020 har vi disse reisemålene:

 • Foto Japan – Totalt 3 uker på reise til Japan og til storbyer i Europa
 • Jazz – 3 uker i Brasil
 • Idrett Afrika  – 4 uker til Sør-Afrika og Zimbabwe/Zambia
 • Håndverk – gjenbruk og tradisjon – 3 uker til Europa (Kroatia, og Skotland), og på turer til Norge
 • FN og internasjonal politikk – 5 uker i Mosambik og Malawi
 • Regnskog Amazonas – 8 uker i Peru
 • Solidaritet Nord-Sør – 8 uker i Guatemala
 • Sportsfiske og miljø – 3 uker i Belize
 • Andreårs-jazz – egenplanlagt studietur til Berlin

Studiereisene er i november og desember eller i februar/mars avhengig av linje.

Hvor mye linjetid får vi?

På Sund er linjefagene høyt prioritert. I en vanlig uke har du 18  timer med linjefag.

Dette gir rom for både faglig utvikling og godt klassemiljø. Klassene har ofte egne prosjekter og de fleste har en eller flere eksursjoner i løpet av skoleåret.

Hvilke valgfag er det på skolen?

Valgfagene på skolen varierer litt fra år til år, så det er ikke sikkert at alle fagene på denne listen blir satt opp, men noen aktuelle valgfag er:

 • dans
 • klatring
 • zumba
 • langrenn
 • politisk teater
 • akrobatikk/turning
 • økofilosofi
 • tegning
 • ting jeg ikke kan
 • kondis
 • ski m/slalåm
 • matlaging
 • praktiske ting jeg bør kunne
 • vaktmester-jobbing
 • Sund positivitetslag
 • gitarspilling
 • fotografering
 • yoga
 • band
 • innebandy
 • litteratur
 • aksjonsretta miljøvern
 • vinter og friluftsliv
 • fotball
 • volleyball
 • spansk

Les mer om valgfagene →

Hva er lørdagsskole?

Når vi ikke er på studietur, har vi ofte lørdagsundervisning fra klokken 10 til 14.

Lørdagsskolene spenner vidt både i tema og form. Noen ganger er det skolens lærere som har undervisningen. Andre ganger er det organisasjoner eller foredragsholdere utenfra som besøker skolen.

Hva er fellesfag?

Fellesfag er skolens allmennfag. Alle elevene har fellesfag.

På Sund har vi disse sentrale fellesfagene:

Vi har fire fellesfag som danner kjernen i undervisningen både i uka og på lørdagsundervisningen. Gjennom disse fire fellesfagene lærer du om temaer som er sentrale på Sund folkehøgskole.

 • Politikk og samfunn
 • Naturligvis
 • Kulturell utflukt
 • Fysisk aktiv

I tillegg har vi disse ukentlige fellesfagene:

 • Morgensamling
 • Sund timen – hva skjer denne uka, og hva er vi opptatt av akkurat nå? Ordet fritt for alle som vil si noe
 • Elevenes time – elevdemokratiet er viktig på Sund folkehøgskole, og elevrådet har ukentlig tid med alle elevene
 • Skolekor – alle elevene er med i det store skolekoret deler av året. Vi øver til familiehelgen 🙂

Her kan du lese mer om skolens fellesfag

 

Hvem er linjelærere?

Foto: Janne Svit

Jazz: Espen Bjarnar og Stina Moltu

Sportsfiske: Eskil Røkke

Aktiv Afrika: Vegard Haugseggen

Regnskog Amazonas: Anders Hals

FN og internasjonal politikk: Jakob Steenberg Thompson

Solidaritet Nord-Sør: Vidar Pedersen

 

Andreårslinje

Skolen har et eget årskurs for 2. årselever, det vil si elever som har gått et år på Sund folkehøgskole.

Målsetting

 • Utprøve praksis i undervisningsmessige og sosialpedagogiske sammenhenger
 • Utvikle personlig selvstendighet gjennom ansvarliggjøring
 • Øke forståelse og interesse for folkehøgskolens pedagogiske og menneskelige budskap
 • Videreutvikle seg faglig

Opptakskriterier

Andreårskurset er først og fremst beregnet på elever som har fullført et årskurs som elev ved Sund folkehøgskole. Detaljert utlysning kommer i løpet av våren og har en egen søknadsfrist.

Hva slags vaksiner skal jeg ha?

Vi reiser på studieturer som noen ganger bringer oss til land hvor det er anbefalt med forskjellige vaksiner.

I juni sender vi ut informasjon til elevene om hvilke vaksiner Folkehelseinstituttet anbefaler.

Klikk her for å se Folkehelseinstituttets vaksineråd →

Noen ganger vil legen eller vaksinasjonskontoret komme med andre anbefalinger enn Folkehelseinstituttet. Skolen anbefaler at du følger de rådene du får av legen din.

Mange vaksiner må tas i flere omganger, så vi anbefaler sterkt at de som skal ha vaksiner starter med vaksineringen før de kommer til skolen.

Instrumenter på jazzlinja

Alle elevene på jazzlinja må ha med egne instrumenter og forsterkere.

Dette gjelder kun instrumentalister. Sangere trenger ikke å ha med noe utstyr.

Pianister som vil bruke andre instrumenter enn akustisk piano/flygel må ta med dette selv.

Reglement og eleverklæring

Saksbehandling av disiplinærsaker

Saksbehandling av disiplinærsaker

Innkalling

Rektor innkaller til møter i disiplinærrådet.

Eleven skal innkalles skriftlig. Innkallingen skal angi tidspunkt for møtet og hva saken gjelder (Forvaltningsloven § 16). Det skal også opplyses om at eleven har anledning til å ha med seg en medhjelper på møtet.

I forkant av møtet skal disiplinærrådet innhente nødvendige opplysninger i saken (Forvaltningsloven § 17).

Møte og vedtak

I møtet skal eleven konfronteres med mistanken om brudd på reglementet og få kjennskap til alle saksopplysninger. Eleven skal få anledning til å forklare seg og presentere sin side av saken.

Alle vedtak i disiplinærrådet skal være skriftlige (Forvaltningsloven § 23) og begrunnes (Forvaltningsloven § 24). Begrunnelsen skal inneholde de regler og faktiske forhold som vedtaket bygger på (Forvaltningsloven § 25).

Eleven skal informeres skriftlig om vedtak i disiplinærrådet. I brevet skal det opplyses om vedtaket, Klage-/ankeadgang (Forvaltningsloven § 28) og at klagefristen er tre uker (Forvaltningsloven § 29).

Anke

Eleven kan klage på vedtak i disiplinærrådet. Anken behandles først av disiplinærrådet. Hvis disiplinærrådet opprettholder sitt vedtak og ikke tar klagen til følge, skal anken behandles av skolens styre. Et mindretall i styret kan klage på vedtak i styret. I saker som gjelder skolens verdigrunnlag og mål er skoleeier klageinstans, og i forvaltningssaker er departementet eller den departementet utpeker klageinstans (Folkehøyskoleloven § 5).

Anken skal være skriftlig og angi hvilket vedtak det klages på og de grunner klagen støtter seg på (Forvaltningsloven §32). Klagen skal signeres av eleven.

Eleven har krav på innsyn i saksdokumentene når den skal utforme klagen (Forvaltningsloven § 18).

Disiplinærrådet kan omgjøre vedtak uten anke hvis vedtaket anses som ugyldig (Forvaltningsloven § 35).

Reglement

Reglement for elever ved Sund folkehøgskole

 1. Det er obligatorisk oppmøte og deltagelse i alle undervisningsopplegg og aktiviteter i skolens regi med mindre annen beskjed er gitt.
 2. All bruk eller oppbevaring av alkohol på skolens område er forbudt.
 3. All bruk eller oppbevaring av narkotika er forbudt i hele skoleåret.
  Dette gjelder også i ferier og på fridager.
 4. Oppførsel eller handlinger skal ikke være til skade for skolemiljøet eller skolens omdømme.
  Eksempler på dette er brudd på nattero, røyking i røykfrie soner, truende adferd, mobbing og sjikane eller andre brudd på allment aksepterte samfunnsnormer.
 5. Det utarbeides egne regler for studieturene. Brudd på disse reglene fører til sanksjoner på stedet, og kan behandles som brudd som brudd på reglementet ved hjemkomst.
  Brudd på reglementet kan føre til utvisning og tap av skoleplass.

Søknad og opptak

Opptakskriterier

Hvis er 18 år, eller fyller 18 år før studieturen, så kan du søke om skoleplass på Sund folkehøgskole.
Du trenger ikke å ha fullført videregående skole, og vi ber ikke om vitnemål fra andre skoler.

 • Opptaket starter 1. februar.
 • Aldersgrensen er 18 år, unntaksvis fylt 18 år før studietur.
 • Skolen ønsker en jevn fordeling mellom gutter og jenter.
 • Vi tar inn elever så lenge det er ledige plasser.
 • Opptak av elever vurderes i forhold til skolens ressurser.

Merknader

Noen linjer har særskilte opptakskriterier, hvilket fremkommer under linjeomtalen.

Blir du tilbudt plass, må du bekrefte innen en oppgitt tidsfrist (1–2 uker avhengig av hvor lenge det er til skolestart), og betale innmeldingsavgiften.

2. års-linjen har egen søknadsfrist.

Skolen forutsetter tilstrekkelig antall elever for igangsetting av linjer og kurs.

Send inn en digital søknad:  SØK SKOLEPLASS PÅ SUND

Når er søknadsfristen?

Det er ingen søknadsfrist, men vi starter opptaket 1. februar. Etter 1. februar er det løpende inntak. Det betyr at vi tar inn elever så lenge det er plass på skolen – eller på den linja der du ønsker å gå.

Hvordan søke?

Du søker på vårt søknadsskjema på nett. I søknaden må du begrunne hvorfor du søker på Sund folkehøgskole.
Elever som vil gå på jazzlinja må levere demolåter og personlig søknadsskjema etter at søknaden er sendt. Søknadene bli behandlet fortløpende etter 1. februar.

Hva er aldersgrensen?

Aldersgrensen på Sund er 18 år. Du kan være 17 år når skolen begynner, men må fylle 18 år i løpet av skoleåret.

Gjennomsnittsalderen er vanligvis rundt 20 år.

Utleie

Gymsal

Skolen leier ut gymsalen i vinterhalvåret.

Vi har svært konkurransedyktige priser.

Ta kontakt for timepriser og tilgjengelighet.

Sommerkurs

Skolen har gode referanser på arrangering og gjennomføring av sommerkurs.

Sommeren bookes tidlig, så ta kontakt i god tid for pristilbud.

Rom og lokaler

40 dobbeltrom og 36 enkeltrom. Toalett/dusj på hver korridor.

Koselig spisesal og moderne kjøkken

Mørkerom, elevkjøkken, peisestue og mange andre fellesrom

Auditorium m/storskjerm og moderne AV-utstyr.

Idrettshall og egen fotballbane. Velutstyrt treningsrom. Flotte turmuligheter i nærområdet.

Møtelokaler

Skolen har flere små møterom/klasserom for grupper fra 5 til 20 deltagere. Skolens foredragssal har 100 plasser og moderne AV-utstyr. For større arrangmenter kan man leie Festsalen med plass til 250 mennesker.

Vitnemål • Konkurransepoeng • Studielån

Hva koster et år?

Kostnadene fordeler seg litt forskjellig etter som hvilken linje du går på.

Du finner prisen her →

 

Hva får jeg i lån og stipend?

Lån og stipend fra Lånekassen

Som elev på helårskurs på Sund folkehøgskole har du rett til stipend og lån fra Lånekassen for 10 måneder. Dette er uavhengig av hvor gammel du er. Lånebeløpet vil sammen med stipendet bli utbetalt månedlig, men det større beløp i begynnelsen av hvert semester.

Les mer om lån og stipend hos www.lanekassen.no

Så snart du har fått plass på Sund folkehøgskole, kan du søke om stipend og lån på www.lanekassen.no

Studielån

Som elev på helårskurs har du rett til stipend og lån fra Lånekassen for ti måneder. Stipendsatsene for neste skoleår blir fastsatt i februar.

Lånebeløpet vil bli utbetalt månedlig, med et større beløp i begynnelsen av hvert semester. Innbetaling av skolepenger er avpasset til utbetalingene fra Lånekassen.

Så snart du har gått plass hos oss, kan du søke om stipend og lån på www.lanekassen.no.

Får man vitnemål og tilleggspoeng?

Etter et år på Sund folkehøgskole får du et vitnemål hvor linjefaget, fellesfag og valgfag presenteres. Tillitsverv og oppdrag vil likeledes være omtalt. Ditt samlede fravær vil fremgå av vitnemålet. Vitnemålet gir deg både rett til studiepoeng og er et viktig dokument for å dokumentere din realkompetanse.

Ja – du får 2 tilleggspoeng

Hvis du skal studere videre på høyere offentlig utdanning, enten høgskole eller universitet, får du to tilleggspoeng for fullføre et folkehøgskoleår. For å få tilleggspoengene kan du ikke ha over 10% fravær.

Økonomi

Hva koster et år?

Kostnadene fordeler seg litt forskjellig etter som hvilken linje du går på.

Du finner prisen her →

 

Hva inkluderer skolepengene?

Skolepengene dekker alt du trenger på skolen:

Kost og losji (vi tar ikke ekstra betalt for dietter)
Studieturen med både transport, mat, overnatting og faglig opplegg
Felles skoletur og ekskursjoner
Utgifter til lærer og assistent på studietur
Undervisningsmidler, inventar og utstyr
Leie og vedlikehold av utstyr og lokaler
Undervisning, transport m.m.
Internett, tilgang til skriver og kopimaskin
Vaskerom, vaskemaskin og tørketrommel/tørkerom
Div. driftsutgifter, toalettartikler, renhold m.m.
Kopiering til fellesfag og linjefag
Utgifter til fellesfag og lørdagsskole
Stor sett alle utgifter til valgfag (med noen unntak)

Du har tilgang til blant annet

treningsstudio og gymsal
musikkrom, fotostudio og mørkerom
fotballbane og andre fellesarealer.

Som elev kan du selvsagt også benytte deg av alt av skolens bibliotek, spill, idrettsutstyr, musikkinstrumenter, fotoutstyr og annet du har behov for.

På Sund er alt åpent for elevene. Vi stoler på hverandre, og trenger heldigvis ikke å låse så mye.

Hva får jeg i lån og stipend?

Lån og stipend fra Lånekassen

Som elev på helårskurs på Sund folkehøgskole har du rett til stipend og lån fra Lånekassen for 10 måneder. Dette er uavhengig av hvor gammel du er. Lånebeløpet vil sammen med stipendet bli utbetalt månedlig, men det større beløp i begynnelsen av hvert semester.

Les mer om lån og stipend hos www.lanekassen.no

Så snart du har fått plass på Sund folkehøgskole, kan du søke om stipend og lån på www.lanekassen.no

Studielån

Som elev på helårskurs har du rett til stipend og lån fra Lånekassen for ti måneder. Stipendsatsene for neste skoleår blir fastsatt i februar.

Lånebeløpet vil bli utbetalt månedlig, med et større beløp i begynnelsen av hvert semester. Innbetaling av skolepenger er avpasset til utbetalingene fra Lånekassen.

Så snart du har gått plass hos oss, kan du søke om stipend og lån på www.lanekassen.no.

Annet

Gymsal

Skolen leier ut gymsalen i vinterhalvåret.

Vi har svært konkurransedyktige priser.

Ta kontakt for timepriser og tilgjengelighet.

Sommerkurs

Skolen har gode referanser på arrangering og gjennomføring av sommerkurs.

Sommeren bookes tidlig, så ta kontakt i god tid for pristilbud.

Saksbehandling av disiplinærsaker

Saksbehandling av disiplinærsaker

Innkalling

Rektor innkaller til møter i disiplinærrådet.

Eleven skal innkalles skriftlig. Innkallingen skal angi tidspunkt for møtet og hva saken gjelder (Forvaltningsloven § 16). Det skal også opplyses om at eleven har anledning til å ha med seg en medhjelper på møtet.

I forkant av møtet skal disiplinærrådet innhente nødvendige opplysninger i saken (Forvaltningsloven § 17).

Møte og vedtak

I møtet skal eleven konfronteres med mistanken om brudd på reglementet og få kjennskap til alle saksopplysninger. Eleven skal få anledning til å forklare seg og presentere sin side av saken.

Alle vedtak i disiplinærrådet skal være skriftlige (Forvaltningsloven § 23) og begrunnes (Forvaltningsloven § 24). Begrunnelsen skal inneholde de regler og faktiske forhold som vedtaket bygger på (Forvaltningsloven § 25).

Eleven skal informeres skriftlig om vedtak i disiplinærrådet. I brevet skal det opplyses om vedtaket, Klage-/ankeadgang (Forvaltningsloven § 28) og at klagefristen er tre uker (Forvaltningsloven § 29).

Anke

Eleven kan klage på vedtak i disiplinærrådet. Anken behandles først av disiplinærrådet. Hvis disiplinærrådet opprettholder sitt vedtak og ikke tar klagen til følge, skal anken behandles av skolens styre. Et mindretall i styret kan klage på vedtak i styret. I saker som gjelder skolens verdigrunnlag og mål er skoleeier klageinstans, og i forvaltningssaker er departementet eller den departementet utpeker klageinstans (Folkehøyskoleloven § 5).

Anken skal være skriftlig og angi hvilket vedtak det klages på og de grunner klagen støtter seg på (Forvaltningsloven §32). Klagen skal signeres av eleven.

Eleven har krav på innsyn i saksdokumentene når den skal utforme klagen (Forvaltningsloven § 18).

Disiplinærrådet kan omgjøre vedtak uten anke hvis vedtaket anses som ugyldig (Forvaltningsloven § 35).

Hvordan kommer jeg meg til skolen?

Hvis du kommer med bil: på E6, 10 km nord for Verdal / 20 km sør for Steinkjer avkjørsel mot Inderøy (riksvei 755). Avkjørsel ved skilt ”folkehøgskole” før Straumen bru.

Hvis du kommer med fly/tog: Værnes, Trondheim er nærmeste flyplass (75 km). Lokaltog rett ved flyplassen nordover til Røra stasjon, 6 km fra skolen.

Hvor mange elever er det på skolen?

Når skolen er helt full er vi 105 elever. Elevtallet varierer litt fra år til år, men bruker å ligge på rundt 100 elever.

Hvem er linjelærere?

Foto: Janne Svit

Jazz: Espen Bjarnar og Stina Moltu

Sportsfiske: Eskil Røkke

Aktiv Afrika: Vegard Haugseggen

Regnskog Amazonas: Anders Hals

FN og internasjonal politikk: Jakob Steenberg Thompson

Solidaritet Nord-Sør: Vidar Pedersen

 

Hva er en frilynt folkehøgskole?

Folkehøgskolen er blitt kalt Nordens bidrag til verdenspedagogikken. Skoleslaget har grunnlaget i en pedagogisk filosofi utviklet av den danske pedagogen og teologen N.F.S. Grundtvig, som mente at opplysning og utdanning skulle være for alle, og at håndverk og praktiske ferdigheter var like verdifullt som intellektuelt arbeid. Læring skulle ikke først og fremst bestå av pugging og terping av teorier, men utvikles gjennom samtale mellom elev og lærer, gjennom erfaring og engasjement, samarbeid og forelesninger der elevenes hverdagsliv sto i fokus. Folkehøgskolenes formål skulle være, og er fortsatt, å fremme allmenndanning og folkeopplysning.

Den første folkehøgskolen ble etablert i Danmark i 1844, mens den første norske folkehøgskolen var Sagatun Folkehøgskole som ble opprettet i 1864. Sund folkehøgskole ble opprettet i 1868.

Hva er aldersgrensen?

Aldersgrensen på Sund er 18 år. Du kan være 17 år når skolen begynner, men må fylle 18 år i løpet av skoleåret.

Gjennomsnittsalderen er vanligvis rundt 20 år.

Andreårslinje

Skolen har et eget årskurs for 2. årselever, det vil si elever som har gått et år på Sund folkehøgskole.

Målsetting

 • Utprøve praksis i undervisningsmessige og sosialpedagogiske sammenhenger
 • Utvikle personlig selvstendighet gjennom ansvarliggjøring
 • Øke forståelse og interesse for folkehøgskolens pedagogiske og menneskelige budskap
 • Videreutvikle seg faglig

Opptakskriterier

Andreårskurset er først og fremst beregnet på elever som har fullført et årskurs som elev ved Sund folkehøgskole. Detaljert utlysning kommer i løpet av våren og har en egen søknadsfrist.

Hva slags vaksiner skal jeg ha?

Vi reiser på studieturer som noen ganger bringer oss til land hvor det er anbefalt med forskjellige vaksiner.

I juni sender vi ut informasjon til elevene om hvilke vaksiner Folkehelseinstituttet anbefaler.

Klikk her for å se Folkehelseinstituttets vaksineråd →

Noen ganger vil legen eller vaksinasjonskontoret komme med andre anbefalinger enn Folkehelseinstituttet. Skolen anbefaler at du følger de rådene du får av legen din.

Mange vaksiner må tas i flere omganger, så vi anbefaler sterkt at de som skal ha vaksiner starter med vaksineringen før de kommer til skolen.

Kan elevene ha med egen bil?

Det er muligheter for parkering på skolen.

Vi har parkeringsplasser slik at elevene kan ha med egen bil.

Instrumenter på jazzlinja

Alle elevene på jazzlinja må ha med egne instrumenter og forsterkere.

Dette gjelder kun instrumentalister. Sangere trenger ikke å ha med noe utstyr.

Pianister som vil bruke andre instrumenter enn akustisk piano/flygel må ta med dette selv.

Back To Top