Spørsmål og svar – FAQ

Her finner du svar på de vanligste spørsmålene.
Ta gjerne kontakt med oss hvis du ikke finner svar på det du lurer på.

Fag og undervisning
No results!
 • Hvor mye linjetid får vi?

  På Sund er linjefagene høyt prioritert. I en vanlig uke har du 15-18 timer med linjefag.

  Dette gir rom for både faglig utvikling og godt klassemiljø. Klassene har ofte egne prosjekter og de fleste har en eller flere ekskursjoner i løpet av skoleåret.

 • Hvor reiser dere?

  For skoleåret 2024–2025 er disse reisemålene planlagt:

 • Hvilke valgfag er det på skolen?

  Valgfagene på skolen varierer litt fra år til år, så det er ikke sikkert at alle fagene på denne listen blir satt opp, men noen aktuelle valgfag er:

  • dans
  • klatring
  • zumba
  • langrenn
  • friluftsliv og turer i nærområdet
  • politisk teater
  • akrobatikk/turn
  • økofilosofi
  • tegning
  • kondis
  • matlaging
  • praktiske ting jeg bør kunne
  • vaktmester-jobbing
  • Sund positivitetslag
  • gitarspilling
  • fotografering
  • yoga
  • band
  • innebandy
  • band for alle
  • litteratur
  • aksjonsretta miljøvern
  • vinter og friluftsliv
  • fotball
  • volleyball
  • spansk
  • treskjæring
  • lytting

  Noen av valgfagene er en del av undervisningen på dagtid, mens andre valgfag blir holdt på ettermiddag og kveld og er valgfrie å melde seg på.

  Les mer om valgfagene →

 • Hva er lørdagsskole?

  Når vi ikke er på studietur, har vi ofte lørdagsundervisning fra klokken 10 til 14.

  Lørdagsskolene spenner vidt både i tema og form. Noen ganger er det skolens lærere som har undervisningen. Andre ganger er det organisasjoner eller foredragsholdere utenfra som besøker skolen.

 • Hva er fellesfag?

  Fellesfag er skolens allmennfag. Alle elevene har fellesfag.

  På Sund har vi disse sentrale fellesfagene:

  Vi har fire fellesfag som danner kjernen i undervisningen både i uka og på lørdagsundervisningen. Gjennom disse fire fellesfagene lærer du om temaer som er sentrale på Sund folkehøgskole.

  • Politikk og samfunn
  • Naturligvis
  • Kulturell utflukt
  • Fysisk aktiv

  I tillegg har vi disse ukentlige fellesfagene:

  • Morgensamling – en god start på dagen
  • Sundtimen – hva skjer denne uka, og hva er vi opptatt av akkurat nå? Ordet fritt for alle som vil si noe
  • Elevenes time – elevdemokratiet er viktig på Sund folkehøgskole, og elevrådet har ukentlig tid med alle elevene

  Les mer om skolens fellesfag.

 • Andreårslinje (bisser)

  Andreårslinje (bisser)

  Skolen har et eget årskurs for 2. årselever, det vil si elever som har gått et år på Sund folkehøgskole. Vi kaller disse elevene bisser, og de har en spesiell rolle på Sund folkehøgskole, hvor de i stor grad er med på å forme hverdagen gjennom å ta del i mange beslutninger på skolen, og jobber tett sammen med både ansatte og medelever.

  Målsetting

  • Utprøve praksis i undervisningsmessige og sosialpedagogiske sammenhenger
  • Utvikle personlig selvstendighet gjennom ansvarliggjøring
  • Øke forståelse og interesse for folkehøgskolens pedagogiske og menneskelige budskap
  • Videreutvikle seg faglig

  Opptakskriterier

  Andreårskurset er først og fremst beregnet på elever som har fullført et årskurs som elev ved Sund folkehøgskole. Detaljert utlysning kommer i løpet av våren og har en egen søknadsfrist.

  Andreårsjazz

  Vi har også en linje spesielt for de som har gått et år på jazzlinja, Andreårs-jazz. Denne linja kan du lese mer om her.

 • Hva slags vaksiner skal jeg ha?

  Vi reiser på studieturer som noen ganger bringer oss til land hvor det er anbefalt med forskjellige vaksiner (dette gjelder spesielt for Regnskog, Solidaritet Nord-Sør og FN og internasjonal politikk, men kan også gjelde andre linjer).

  I juni sender vi ut informasjon til elevene om hvilke vaksiner Folkehelseinstituttet anbefaler.

  Klikk her for å se Folkehelseinstituttets vaksineråd →

  Noen ganger vil legen eller vaksinasjonskontoret komme med andre anbefalinger enn Folkehelseinstituttet. Skolen anbefaler at du følger de rådene du får av legen din.

  Mange vaksiner må tas i flere omganger, så vi anbefaler sterkt at de som skal ha vaksiner starter med vaksineringen før de kommer til skolen.

 • Instrumenter på jazzlinja

  Alle elevene på jazzlinja må ha med egne instrumenter og forsterkere.

  Dette gjelder kun instrumentalister. Sangere trenger ikke å ha med noe utstyr.

  Pianister som vil bruke andre instrumenter enn akustisk piano/flygel må ta med dette selv.


Reglement og eleverklæring
No results!
 • Reglement

  Reglement for elever ved Sund folkehøgskole

  1. Det er obligatorisk oppmøte og deltagelse i alle undervisningsopplegg og aktiviteter i skolens regi med mindre annen beskjed er gitt.
  2. All bruk eller oppbevaring av alkohol på skolens område er forbudt.
  3. All bruk eller oppbevaring av narkotika er forbudt i hele skoleåret.
   Dette gjelder også i ferier og på fridager.
  4. Oppførsel eller handlinger skal ikke være til skade for skolemiljøet eller skolens omdømme.
   Eksempler på dette er brudd på nattero, røyking i røykfrie soner, truende adferd, mobbing og sjikane eller andre brudd på allment aksepterte samfunnsnormer.
  5. Det utarbeides egne regler for studieturene. Brudd på disse reglene fører til sanksjoner på stedet, og kan behandles som brudd som brudd på reglementet ved hjemkomst.
   Brudd på reglementet kan føre til utvisning og tap av skoleplass.
 • Saksbehandling av disiplinærsaker

  Saksbehandling av disiplinærsaker

  Innkalling

  Rektor innkaller til møter i disiplinærrådet.

  Eleven skal innkalles skriftlig. Innkallingen skal angi tidspunkt for møtet og hva saken gjelder (Forvaltningsloven § 16). Det skal også opplyses om at eleven har anledning til å ha med seg en medhjelper på møtet.

  I forkant av møtet skal disiplinærrådet innhente nødvendige opplysninger i saken (Forvaltningsloven § 17).

  Møte og vedtak

  I møtet skal eleven konfronteres med mistanken om brudd på reglementet og få kjennskap til alle saksopplysninger. Eleven skal få anledning til å forklare seg og presentere sin side av saken.

  Alle vedtak i disiplinærrådet skal være skriftlige (Forvaltningsloven § 23) og begrunnes (Forvaltningsloven § 24). Begrunnelsen skal inneholde de regler og faktiske forhold som vedtaket bygger på (Forvaltningsloven § 25).

  Eleven skal informeres skriftlig om vedtak i disiplinærrådet. I brevet skal det opplyses om vedtaket, Klage-/ankeadgang (Forvaltningsloven § 28) og at klagefristen er tre uker (Forvaltningsloven § 29).

  Anke

  Eleven kan klage på vedtak i disiplinærrådet. Anken behandles først av disiplinærrådet. Hvis disiplinærrådet opprettholder sitt vedtak og ikke tar klagen til følge, skal anken behandles av skolens styre. Et mindretall i styret kan klage på vedtak i styret. I saker som gjelder skolens verdigrunnlag og mål er skoleeier klageinstans, og i forvaltningssaker er departementet eller den departementet utpeker klageinstans (Folkehøyskoleloven § 5).

  Anken skal være skriftlig og angi hvilket vedtak det klages på og de grunner klagen støtter seg på (Forvaltningsloven §32). Klagen skal signeres av eleven.

  Eleven har krav på innsyn i saksdokumentene når den skal utforme klagen (Forvaltningsloven § 18).

  Disiplinærrådet kan omgjøre vedtak uten anke hvis vedtaket anses som ugyldig (Forvaltningsloven § 35).


Søknad og opptak
No results!
 • Opptakskriterier

  Hvis du er 18 år, eller fyller 18 år før studieturen, så kan du søke om skoleplass på Sund folkehøgskole.
  Du trenger ikke å ha fullført videregående skole, og vi ber ikke om vitnemål fra andre skoler.

  • Opptaket starter 1. februar.
  • Aldersgrensen er 18 år, unntaksvis fylt 18 år før studietur.
  • Skolen ønsker en jevn fordeling mellom gutter og jenter.
  • Vi tar inn elever så lenge det er ledige plasser.
  • Opptak av elever vurderes i forhold til skolens ressurser.

  Merknader

  Noen linjer har særskilte opptakskriterier, hvilket fremkommer under linjeomtalen.

  Blir du tilbudt plass, må du bekrefte innen en oppgitt tidsfrist (1–2 uker avhengig av hvor lenge det er til skolestart), og betale innmeldingsavgiften.

  2. års-linjen har egen søknadsfrist.

  Skolen forutsetter tilstrekkelig antall elever for igangsetting av linjer og kurs.

  Send inn en digital søknad:  SØK SKOLEPLASS PÅ SUND.

 • Når er søknadsfristen?

  Når er søknadsfristen?

  Det er ingen søknadsfrist, men vi starter opptaket 1. februar. Etter 1. februar er det løpende inntak. Det betyr at vi tar inn elever så lenge det er plass på skolen – eller på den linja der du ønsker å gå. Vi anbefaler at du søker tidlig, spesielt noen linjer kan fort bli fulle – mens andre linjer har plass helt frem til skolestart.

 • Hvordan søke?

  Hvordan søke?

  Du søker på vårt søknadsskjema på nett, det er lett å fylle ut. I søknaden skriver du hvilke(n) linje(r) du søker, litt om deg selv og hvorfor du ønsker å gå på Sund folkehøgskole.
  Elever som vil gå på jazzlinja må levere demolåter og personlig søknadsskjema etter at søknaden er sendt.

  Alle søknadene bli behandlet fortløpende etter 1. februar. Vi gir deg svar på søknaden så raskt vi kan.

 • Hva er aldersgrensen?

  Hva er aldersgrensen?

  Aldersgrensen på Sund er 18 år. Du kan være 17 år når skolen begynner, men må fylle 18 år i løpet av skoleåret.

  Gjennomsnittsalderen er vanligvis rundt 19 år.


Årsplan/Skolerute
No results!
 • Hva er lørdagsskole?

  Når vi ikke er på studietur, har vi ofte lørdagsundervisning fra klokken 10 til 14.

  Lørdagsskolene spenner vidt både i tema og form. Noen ganger er det skolens lærere som har undervisningen. Andre ganger er det organisasjoner eller foredragsholdere utenfra som besøker skolen.

 • Når starter skoleåret 2023–2024

  Skoleåret 2023–2024 starter lørdag 26. august 2023.

Annet
No results!
 • Pakkeliste for deg som skal begynne på Sund folkehøgskole

  Dette må du ha med deg:

  • Dyne og pute
  • Laken, dynetrekk og putevar
  • Håndkle
  • Toalettutstyr
  • Treningstøy
  • Klær til varmt og kaldt vær
  • En liten ryggsekk
  • Liggeunderlag
  • Sovepose
  • Regntøy
  • Støvler – gummistøvler eller fjellstøvler
  • Joggesko
  • Noe til å pynte rommet med er jo hyggelig!

  Dette kan være lurt å ta med:

  • Sykkel – det er fint å sykle på Inderøy
  • Ski, både langrenn og slalåm. Du kan ta det med i høstferien også.
  • Instrument hvis du har det
  • Kamera
  • Datamaskin
  • Lommelykt
  • Tøfler

  Noen linjer krever spesielt utstyr – ta kontakt med skolen dersom det er noe du lurer på.

 • Hvordan kommer jeg meg til skolen?

  Hvis du kommer med bil: på E6, 10 km nord for Verdal / 20 km sør for Steinkjer avkjørsel mot Inderøy (riksvei 755). Avkjørsel ved skilt ”folkehøgskole” før Straumen bru.

  Hvis du kommer med fly/tog: Værnes, Trondheim er nærmeste flyplass (75 km). Lokaltog rett ved flyplassen nordover til Røra stasjon, 6 km fra skolen.

 • Kan elevene ha med egen bil?

  Det er muligheter for parkering på skolen.

  Vi har parkeringsplasser slik at elevene kan ha med egen bil.

 • Hvor mange elever er det på skolen?

  Elevtallet varierer litt fra år til år, men bruker å ligge på rundt 100 elever.

 • Hva er en frilynt folkehøgskole?

  Folkehøgskolen er blitt kalt Nordens bidrag til verdenspedagogikken. Skoleslaget har grunnlaget i en pedagogisk filosofi utviklet av den danske pedagogen og teologen N.F.S. Grundtvig, som mente at opplysning og utdanning skulle være for alle, og at håndverk og praktiske ferdigheter var like verdifullt som intellektuelt arbeid. Læring skulle ikke først og fremst bestå av pugging og terping av teorier, men utvikles gjennom samtale mellom elev og lærer, gjennom erfaring og engasjement, samarbeid og forelesninger der elevenes hverdagsliv sto i fokus. Folkehøgskolenes formål skulle være, og er fortsatt, å fremme allmenndanning og folkeopplysning.

  Den første folkehøgskolen ble etablert i Danmark i 1844, mens den første norske folkehøgskolen var Sagatun Folkehøgskole som ble opprettet i 1864. Sund folkehøgskole ble opprettet i 1868, og er norges eldste folkehøgskole fortsatt i drift.

  Sund folkehøgskole er frilynt, og det betyr også at vi har et humanistisk menneskesyn og vektlegger demokratiske verdier. Mennesket står i sentrum, og har krav på respekt, uavhengig av religion, hudfarge og sosial eller intellektuell status.


Vitnemål og konkurransepoeng
No results!
 • Får man vitnemål og tilleggspoeng?

  Etter et år på helårslinjer på Sund folkehøgskole får du et vitnemål hvor linjefaget, fellesfag og valgfag presenteres. Tillitsverv og oppdrag vil likeledes være omtalt. Ditt samlede fravær vil fremgå av vitnemålet. Vitnemålet gir deg både rett til studiepoeng og er et viktig dokument for å dokumentere din realkompetanse.

  Ja – du får 2 tilleggspoeng

  Hvis du skal studere videre på høyere offentlig utdanning, enten høgskole eller universitet, får du to tilleggspoeng for fullføre et folkehøgskoleår (helårslinjer). For å få tilleggspoengene kan du ikke ha over 10% fravær.


Økonomi/Lånekassen
No results!
 • Hva koster et år?

  Kostnadene fordeler seg litt forskjellig etter som hvilken linje du går på.

  Du finner prisen her →

 • Hva inkluderer skolepengene?

  Skolepengene dekker alt du trenger på skolen:

  • Overnatting i dobbeltrom på Sund fhs
  • All mat på Sund fhs (fire måltider om dagen) – vi tar ikke ekstra betalt for spesielle dietter, vegetar og vegan mat
  • Studieturen med både transport, mat, overnatting og faglig opplegg
  • Utgifter til lærer og assistent på studietur
  • Felles skoleturer og ekskursjoner
  • Undervisningsmidler, inventar og utstyr
  • Leie og vedlikehold av utstyr og lokaler
  • Undervisning og transport i undervisningen m.m.
  • Internett, tilgang til skriver og kopimaskin
  • Vaskerom, vaskemaskin og tørketrommel/tørkerom
  • Div. driftsutgifter, toalettartikler, renhold m.m.
  • Utgifter til fellesfag og lørdagsskole
  • Stor sett alle utgifter til valgfag (med noen unntak)

  Du har tilgang til blant annet:

  • treningsstudio og gymsal
  • musikk- og øvingsrom, fotostudio og mørkerom
  • fotballbane og andre fellesarealer.

  Som elev kan du selvsagt også benytte deg av alt av spill, idrettsutstyr, musikkinstrumenter, fotoutstyr og annet du har behov for.

  På Sund er alt åpent for elevene. Vi stoler på hverandre, og trenger heldigvis ikke å låse så mye.

 • Studielån

  Som elev på helårslinjer har du rett til stipend og lån fra Lånekassen for ti måneder, som elev på halvårslinjer har du rett til fem måneders studiestøtte. Stipendsatsene for neste skoleår blir fastsatt i februar.

  Lånebeløpet vil bli utbetalt månedlig, med et større beløp i begynnelsen av hvert semester. Innbetaling av skolepenger er avpasset til utbetalingene fra Lånekassen.

  Så snart du har fått plass hos oss, kan du søke om stipend og lån på www.lanekassen.no.

 • Hva får jeg i lån og stipend?

  Lån og stipend fra Lånekassen

  Som elev på helårslinjer på Sund folkehøgskole har du rett til studiestøtte fra Statens lånekasse for 10 måneder. Er du elev på halvårslinje har du rett til 5 måneders studiestøtte.

  Basisstøtten blir utbetalt som lån og stipend, hvor 40% av lånet gjøres om til stipend når du har fullført skoleåret og hvis du oppfyller kravene for omgjøring. Lånebeløpet vil sammen med stipendet bli utbetalt månedlig, og det er større beløp i begynnelsen av hvert semester.

  Helårslinjer

  Som elev på helårslinjer på Sund folkehøgskole har du rett til studiestøtte fra Statens lånekasse.Skoleåret 2023–2024 får du som er elev totalt 125 370 kroner i stipend og lån fra Statens Lånekasse. Av dette gjøres 40%, det vil si 50 148,- kroner, om til stipend når du har gjennomført skoleåret. 

  Halvårskurs

  Skoleåret 2023–2024 får du som er elev (halvårskurs) totalt 62 685 kroner i stipend og lån fra Statens Lånekasse. Av dette gjøres 40%, det vil si 25 074,- kroner, om til stipend når du har gjennomført skoleåret.

  Les mer om lån og stipend hos www.lanekassen.no.
  Så snart du har fått plass på Sund folkehøgskole, kan du søke om stipend og lån på www.lanekassen.no.


Utleie
No results!
 • Gymsal

  Skolen leier ut gymsalen i vinterhalvåret.

  Vi har svært konkurransedyktige priser.

  Ta kontakt for timepriser og tilgjengelighet.

 • Sommerkurs

  Skolen har gode referanser på arrangering og gjennomføring av sommerkurs.

  Sommeren bookes tidlig, så ta kontakt i god tid for pristilbud.

 • Rom og lokaler

  40 dobbeltrom og 36 enkeltrom. Toalett/dusj på hver korridor.

  Koselig spisesal og moderne kjøkken

  Mørkerom, elevkjøkken, peisestue og mange andre fellesrom

  Auditorium m/storskjerm og moderne AV-utstyr.

  Idrettshall og egen fotballbane. Velutstyrt treningsrom. Flotte turmuligheter i nærområdet.

 • Møtelokaler

  Skolen har flere små møterom/klasserom for grupper fra 5 til 20 deltagere. Skolens foredragssal har 100 plasser og moderne AV-utstyr. For større arrangmenter kan man leie Festsalen med plass til 250 mennesker.