Solidaritet Nord-Sør

Kom bak turistfasaden og opplev det ekte Guatemala. Se med egne øyne hvordan fordeling av ressurser, sosial ulikhet, kampen for urfolks rettigheter og internasjonal solidaritet påvirker vanlige menneskers hverdag.

En unik reise

På linja er fag som utviklingsstudier, samfunnsgeografi og sosialantropologi sentrale elementer. Gjennom praktisk og teoretisk forarbeid før studiereisen blir du forberedt på det som møter deg. Spanskferdigheter, kulturforståelse, feltarbeidsteknikker og reiseferdigheter trenes opp. Etter reisen bearbeider dere opplevelsene og formidler kunnskapen videre.

På studieturen opplever du landet på en måte som verken turister eller backpackere får muligheten til. Vi har gode kontakter i landet og hjelper deg til å bli kjent med menneskene som bor der.

Les mer om studieturen lenger ned på siden.

I korte trekk:

 • Studietur på seks uker til Guatemala
 • Lær spansk
 • Feltarbeid
 • Bearbeid det du har lært på studieturen
 • Globale spørsmål og utvikling

Sosiale medier for Solidaritet Nord-Sør

Mer om linja

Forarbeid før studieturen

Før studiereisen forbereder vi oss gjennom å lære om regionen vi skal reise til. Vi setter oss inn i historien, samfunnsforhold, kulturforskjeller, enkel spansk m.m. Vi går igjennom pakkelista, planlegger turen og forbereder oss på situasjoner og problemer som kan oppstå og diskuterer hvordan vi best kan løse disse. Alle elevene har prosjekter som mini-feltarbeid der vi utfordrer oss selv og foretar intervjuer og observasjoner om ulike forhold i Norge for å øve oss til studiereisen. Sammen har vi også andre gruppeaktiviteter der målet er at vi blir en sammensveiset gjeng hvor alle kan si sin mening og stole på hverandre.

Skoleåret 2023–24:

Studietur til Guatemala og valgfritt naboland

Bo i vertsfamilie og lær spansk

Vi reiser enten via Mexico eller direkte til Guatemala City. Etter hvert går turen videre til Quetzaltenango. Her lærer vi spansk på språkskole i to uker, hvor vi har hver vår lærer og bor i vertsfamilier. På denne måten blir vi tidlig godt kjent med vanlige familier i Guatemala og vi får brukt det vi lærer av spansk på skolen.
Mens du går på språkskolen får du som nybegynner muligheten til å lære deg grunnleggende spansk eller forbedre dine tidligere spanskferdigheter.

Feltarbeid

Etter språkkurset har vi tre uker med feltarbeid. Før studieturen har vi i små grupper satt oss inn i ulike temaer og problemstillinger, som vi gjennom deltakende observasjon, intervjuer og andre metoder prøver å få svar på under feltarbeidet. Tidligere har elever jobbet med tema som kampen for jord, motstand mot gruvedrift, utdanningsmuligheter for de fattigste, naturkatastrofer, mayakulturen, barn, kaffeproduksjon, rettferdig handel, palmeolje m.m. Underveis får gruppene veiledning og oppfølging og etterpå møtes alle og forteller om sine opplevelser.

Eget opplegg

I løpet av studiereisen har vi også en uke med eget opplegg der elever i grupper får selv bestemme hva de vil gjøre: Eksempelvis besøke mayaruinene i Tikal, snorkle ved korallrev utenfor Belize, bli kjent med garifuna-kulturen på den karibiske kysten, dra på jungelekspedisjon i Mexico, ta en ekstra uke på språkskole eller reise rundt i Guatemala eller nabolandene. I tiden utenom språkskolen, feltarbeidet og eget opplegg finner vi på andre aktiviteter sammen. Vi drar på utflukter, møter organisasjoner, bestiger en vulkan, tar en tur på stranda eller annet som vi sammen blir enige om.

Visum og vaksinasjon på studiereise

Visum

Du må ikke ha visum for å reise til Guatemala, men du må ha et pass som gjør at du kan reise via USA. Ta kontakt med skolen dersom du er usikker på om du kan mellomlande i USA.

Vaksinasjon

For å reise til Guatemala, må du ta en del vaksiner. Vi anbefaler deg å ta de vaksinene som er anbefalt av folkehelseinstituttet og din lokale helsestasjon. Ta utgangspunkt i at du skal reise i hele Guatemala. Noen vaksiner skal tas over flere uker, så det er lurt å begynne før du kommer til Sund i august.

Etterarbeid og fordypning

Etter studiereisen er målet å bearbeide og formidle våre inntrykk gjennom en foredragsturne og annet informasjonsarbeid. Vi går dypere inn i forskjellige globale spørsmål, blir kjent med ulike deler av verden og problemstillinger knyttet til handel, bistand, økonomi, politikk, konflikter, fredsarbeid m.m. Vi ser nærmere på utviklingsstrategier for å skape en mer rettferdig verden. Hva kan vi som enkeltmennesker gjøre? Hva finnes av utdanningstilbud, organisasjoner og muligheter for frivillig arbeid? Vi får blant annet besøk av spennende foredragsholdere.

Vi blir enige om for eksempel å sette i gang en solidaritetsaksjon/demonstrasjon, markere oss i lokalsamfunnet eller publisere noe. Mange elever velger også å dele sine opplevelser gjennom å lage en fotoutstilling, en video eller skrive om det de har opplevd for å spre kunnskapen de har tilegnet seg.

Her finner du elevblogginnlegg fra Guatemala:

Anders Hals
Lærer

Anders har mye kunnskap og et stort miljøengasjement. Han har bred internasjonal erfaring fra reiser og opphold i Latinamerika. Det er aldri vanskelig å vite hva Anders mener om saker og ting, han deler gjerne sine tanker om alt som er viktig å få gjort noe med i verden.

+47 455 02 353E-post

Det beste med studiereisen var all kjærligheten jeg opplevde. Hvor enn jeg var ble jeg tatt imot med åpne armer og store smil. Det kommer jeg aldri til å glemme.

Inga Myrene Nørstebø

Solidaritet Nord-Sør

Elevenes årsplan Sund folkehøgskole 2023–24

Siste skoledag skoleåret 2023–24 er onsdag 15. mai 2024

Helårslinje 2024–25

Kr 140 000,-

Skolepengene inkluderer:

 • Overnatting i dobbeltrom på Sund fhs
 • All mat på Sund fhs (fire måltider per dag) – vi tar ikke ekstra betalt for spesielle dietter, vegetar- eller veganmat
 • Studiereisen – faglig opplegg, overnatting, mat og transport er inkludert
 • Felles skoleturer og ekskursjoner
 • Trådløst nett, kopiering og utskrift til undervisning
 • Bruk av gymsal, treningsrom, øvingsrom, fotostudio, mørkerom
 • Bruk av vaskemaskiner og tørketrommel
 • Utgifter til de aller fleste valgfag
 • Transport i forbindelse med undervisning
 • Administrasjonsgebyr på kr 2 500,-

All undervisning er gratis.

Skolepengene inkluderer ikke:

Det meste av materialer vi bruker i undervisninga er inkludert. Hvis du derimot vil lage noe annet/mer/større enn det det er lagt opp til fra lærerens side må du regne med å ta den ekstra utstyrskostnaden selv.

 • Depositum for nøkkel og bruk av utstyr på kr 1 300,-
 • Enkeltromstillegg på kr. 5 850,- (650 i mnd. i 9 måneder)
 • Lommepenger til personlig forbruk

Lån og stipend fra Lånekassen

Som elev på helårslinjer på Sund folkehøgskole har du rett til studiestøtte fra Statens lånekasse.Skoleåret 2023–2024 får du som er elev totalt 125 370 kroner i stipend og lån fra Statens Lånekasse. Av dette gjøres 40%, det vil si 50 148,- kroner, om til stipend når du har gjennomført skoleåret. Hvis du er elev på halvårskurs, får du halve lånebeløpet. 

Nye satser fra Lånekassen

For skoleåret 2024–25 (fra høsten 2024) kan du få utbetalt inntil kr 137 907* fra Lånekassen. 60 prosent av denne summen er lån, 40 prosent er lån som kan blir omgjort til stipend når du får godkjent året ditt på folkehøgskole.

*Lånekassen oppdaterer ikke sine satser før i mars 2024.

Les mer om lån og stipend hos www.lanekassen.no.
Så snart du har fått plass på Sund folkehøgskole, kan du søke om stipend og lån på www.lanekassen.no.

Vi har ikke en søknadsfrist, og du kan søke hele året. Vi begynner opptaket fra 1. februar, og tar opp elever så lenge det er plass på linja.

Opptakskriterier:

 • Aldersgrense 18 år, unntaksvis 18 år før studiereisen
 • Vi tar opp elever så lenge det er plass på linja du søker
 • Vi legger vekt på motivasjon og interesser

Søknad:

 • Send en elektronisk søknad
 • Vi svarer deg så raskt vi kan
 • Skriv litt om deg selv og hvorfor du vil begynne på Sund
 • Det er lurt å søke tidlig selv om vi ikke begynner opptaket før 1. februar

Solidaritet Nord-Sør
No results!

Hva sier tidligere elever

Du vert så godt kjent med både elevar, lærarar og den utruleg vakre staden. Det tok ikkje lang tid før Sund blei heimen min, og det er han enno.
Mari Fjermedal
Solidaritet Nord-Sør