skip to Main Content

Solidaritet Nord-Sør

Solidaritet Nord-Sør

Kom bak turistfasaden og opplev det ekte Guatemala. Se med egne øyne hvordan fordeling av ressurser, sosial ulikhet, kampen for urfolks rettigheter og internasjonal solidaritet påvirker vanlige menneskers hverdag.

Innholdet på linja er bygget opp rundt studiereisen til Guatemala hvor fag som utviklingsstudier, samfunnsgeografi og sosialantropologi er sentrale elementer. Gjennom praktisk og teoretisk forarbeid blir du forberedt på det som møter deg. Spanskferdigheter, kulturforståelse, feltarbeidsteknikker og reiseferdigheter trenes opp. Etter reisen bearbeider dere opplevelsene og formidler kunnskapen videre.


Studietur

Solidaritet Nord-Sør har en åtte uker lang studietur til Guatemala. På studieturen opplever du landet på en måte som verken turister eller backpackere får muligheten til. Vi har gode kontakter i landet og hjelper deg til å bli kjent med menneskene som bor der.

Les mer om studieturen lenger ned på siden.

Søk nå!

I korte trekk:

 • Norges lengste studietur på 8 uker
 • Opplev fantastiske Guatemala
 • Lær spansk
 • Bearbeid det du har lært på studieturen
 • Fint for deg som er interessert i verden

Sosiale medier for Solidaritet Nord-Sør

Studietur-opplevelser
Studietur-opplevelser – felleshopp
Studietur-opplevelser
Studietur-opplevelser
Studietur-opplevelser
Studietur-opplevelser
Studietur-opplevelser – Felleshopp

Forarbeid før studieturen

Før studiereisen forbereder vi oss gjennom å lære om regionen vi skal reise til. Vi setter oss inn i historien, samfunnsforhold, kulturforskjeller, enkel spansk m.m. Vi går igjennom pakkelista og planlegger turenVi forbereder oss på situasjoner som kan oppstå og diskuterer hvordan vi best kan løse disse. Vi har prosjekter som mini-feltarbeid der vi foretar intervjuer og observasjoner om ulike forhold i Norge for å øve oss til studiereisen. Vi har også andre gruppeaktiviteter der målet er at vi blir en sammensveiset gjeng hvor alle kan si sin mening og stole på hverandre.

Etterarbeid og fordypning

Etter studiereisen er målet å bearbeide og formidle våre inntrykk gjennom en foredragsturne og annet informasjonsarbeid. Vi går dypere inn i forskjellige globale spørsmål, blir kjent med ulike deler av verden og problemstillinger knyttet til handel, bistand, økonomi, politikk, konflikter, fredsarbeid m.m. Vi ser nærmere på utviklingsstrategier for å skape en mer rettferdig verden. Hva kan vi som enkeltmennesker gjøre? Hva finnes av utdanningstilbud, organisasjoner og muligheter for frivillig arbeid? Vi får besøk av spennende foredragsholdere og vi blir enige om for eksempel å sette i gang en solidaritetsaksjon/demonstrasjon, markere oss i lokalsamfunnet eller publisere noe.

Søk nå!

Studietur til Guatemala og valgfritt naboland

Opplegg for studieturen

Vi reiser fra Norge, og har en lang tur foran oss. Etter mange timer lander flyet i hovedstaden, Guatemala City. Derfra reiser vi raskt med buss videre til Antigua, en nydelig liten fjellby som står på Unesco verdensarvliste. Derfra går turen videre til Quetzaltenango. Her lærer vi spansk på språkskole i to uker, hvor vi har hver vår lærer og bor/spiser måltider i vertsfamilier. På denne måten blir vi godt kjent både med vanlige familier i Guatemala, og spanskopplæringa blir mer intensiv.

Mens du går på språkskolen får du som nybegynner muligheten til å lære deg grunnleggende spansk eller forbedre dine tidligere spanskferdigheter.

Etter språkkurset har vi tre uker med feltarbeid. Før studieturen har vi i små grupper satt oss inn i ulike temaer og problemstillinger, som vi gjennom deltakende observasjon, intervjuer og andre metoder prøver å få svar på under feltarbeidet. Tidligere har elever jobbet med tema som kampen for jord, motstand mot gruvedrift, utdanningsmuligheter for de fattigste, naturkatastrofer, mayakulturen, barn, kaffeproduksjon, rettferdig handel, palmeolje m.m. Underveis får gruppene veiledning og oppfølging og etterpå møtes alle og forteller om sine opplevelser.

Visum

Du må ikke ha visum for å reise til Guatemala, men du må ha et pass som gjør at du kan reise via USA. Ta kontakt med skolen dersom du er usikker på om du kan mellomlande i USA.

Vaksinasjon
For å reise til Guatemala, må du ta en del vaksiner. Vi anbefaler deg å ta de vaksinene som er anbefalt av folkehelseinstituttet og din lokale helsestasjon. Noen vaksiner skal tas over flere uker, så det er lurt å begynne før du kommer til Sund i august.

Søk nå!
Det Ordner Seg

Lærer

Vidar Pedersen

Vidar er lærer på Solidaritet Nord-Sør. Han har bred erfaring fra Latin-Amerika med flere lengre opphold i Guatemala. Vidar er glad i sang og spiller gitar, har sterk tro på konsensusløsninger og har tanker rundt det meste.

Pris

kr 120 000 (2019-2020)

Skolepengene inkluderer

 • Nydelig mat, og 4 måltider hver dag på Sund
 • Overnatting i dobbeltrom på Sund folkehøgskole
 • Studiereisen, inkludert reise, opphold og 3 måltider per dag
 • Trådløst nett
 • Kopiering
 • Bruk av gymsal og treningsrom
 • Bruk av vaskemaskiner og annet rengjøringsutstyr
 • Utgifter til de aller fleste valgfag
 • Transport

All undervisning er gratis

Skolepengene inkluderer ikke : 

 • Innmeldingsgebyret på kr. 2600,-
 • Kr. 1300,- i depositum for nøkkel og bruk av utstyr
 • Enkeltromstillegg på kr. 650,- i mnd.
 • Lommepenger til personlig forbruk

Som elev på helårskurs på Sund folkehøgskole har du rett til stipend og lån fra Lånekassen for 10 måneder på lik linje med annen høyere utdanning. Dette er uavhengig av hvor gammel du er. Lånebeløpet vil sammen med stipendet bli utbetalt månedlig, men det er større beløp i begynnelsen av hvert semester.

Skoleåret 2017-2018 får elevene totalt 106 340 kroner i stipend og lån fra Statens Lånekasse. Av dette gjøres 42 536 kroner om til stipend, det vil si at du får pengene dersom du fullfører skoleåret. Det er foreløpig ikke bestemt hva som blir satsene for lån og stipend for skoleåret 2018-2019.

Les mer om lån og stipend hos www.lanekassen.no

Så snart du har fått plass på Sund folkehøgskole, kan du søke om stipend og lån på www.lanekassen.no

Søknad og opptak

Opptakskriterier

 • Aldersgrense 18 år, unntaksvis 18 år før studiereisen
 • Opptaket starter 1. februar
 • Vi tar opp elever så lenge det er plass på linja du søker
 • Vi legger vekt på motivasjon og interesser
 • Vi ser på fordeling mellom jenter og gutter på opptaket
 • Elevopptak vurderes i forhold til skolens ressurser

Søknad

 • Send en elektronisk søknad
 • Vi svarer deg så raskt vi kan
 • Skriv litt om deg selv og hvorfor du vil begynne på Sund
 • Det er lurt å søke tidlig selv om vi ikke begynner opptaket før 1. februar
Søk nå!
Back To Top