skip to Main Content

Regnskog

Vi skal jobbe med bevaring av regnskogen og øke forståelsen av livet til de som lever i den. Regnskoglinja på Sund folkehøgskole jobber i skjæringspunktet mellom økologi, antropologi, historie og politikk. 8 uker studiereise med feltarbeid i peruansk Amazonas.

Skoleåret 2021-22 blir nok også berørt av korona-pandemien. Vi flytter alle reiser til sent i skoleåret, det vil si til våren 2022. Dersom vi må gjøre ytterligere endringer, så gjøres det i samarbeid med elevene på linja.  Mer enn noensinne er det viktig å fokusere på ulikhetene i verden. Vi garanterer at du får et flott og lærerikt skoleår uansett.

Reisegaranti

Sund folkehøgskole har reisegaranti for Regnskoglinja. Hvis studietur ikke lar seg gjennomføre i skoleåret, vil elevene enten få mulighet til å bli med studietur på samme linje til neste år, eller få tilbake den delen av skolepengene som er satt av til studietur.

Se det med egne øyne

Regnskogenes artsmangfold er det som gjør dem unike i verdenssammenheng. Samtidig raseres miljøet med tømmerhogst, plantasjer og oljeutvinning. På regnskoglinja treffer vi urbefolkningen og ser miljøproblemene med egne øyne ved å få unikt innsyn i dagliglivet til de som bor i regnskogen.

Vi forbereder oss godt før vi reiser, lærer om språk og kultur, og utfordres sosialt og personlig. Etter studiereisen jobber vi med formidling av det vi har opplevd og lært på reisen.

Søk nå!

I korte trekk:

 • Miljøspørsmål
 • Klimaendringer
 • Engasjement
 • Spansk
 • 8 uker studietur med feltarbeid i Peruansk Amazonas

Sosiale medier for regnskoglinja

Regnskoglinja
Regnskoglinja

Klassemiljø og faglige forberedelser

Perioden før reisen er en forberedelsestid. Vi konsentrerer arbeidet om å etablere et godt klassemiljø, studere økologi, skogbruk og landbruk.

Vi arbeider med aktuelle problemstillinger knyttet til regnskogen samtidig som vi lærer om språket og kulturen til regionen vi skal besøke.

I løpet av høsten øver oss på feltlivet og på sosiale ferdigheter gjennom overnattingsturer, scenario-øvelser og minifeltarbeid i Norge.

Søk nå!

Studiereise til peruansk Amazonas i åtte uker

Vi reiser til Lima i Peru og derfra bruker en liten uke til å reise inn i regnskogen. Der har vi byen Iquitos som utgangspunkt.

Etter et innledende spanskkurs bor vi hjemme hos familier for å føle på kroppen hvordan menneskene her lever. Det personlige vennskapet og kjennskapen forplikter og engasjerer oss.

Når du er på et langt opphold i Amazonas og møter folkene som bor der, så det nesten ikke til å unngå at du blir opptatt av de kampene de kjemper. Akkurat nå er det to store kamper som utkjempes i Amazonas, og for mange elever er det sterkt å møte mennesker som får livsgrunnlaget sitt ødelagt av:

 • Oljevirksomhet med lekkasjer som ødelegger drikkevann og fiske
 • Skogødeleggelse for å plante monokulturer som oljepalmer og kakao

Feltarbeid på studiereisen

Feltarbeidet er en svært viktig del av studiereisen. Da jobber vi med temaer som vi er spesielt engasjerte i. Gjennom observasjon, dokumentasjon og samtaler med menneskene vi møter og bor hos, skaffer vi oss helt unik og førstehånds kunnskap om de temaene vi, og de, er opptatt av.

Alle elever velger feltarbeid som de jobber med mens under reisen. Det finnes mange spennende, og viktige temaer å ta tak i. Tidligere år har oljeselskapenes forurensing av drikkevann og fiske vært et tema som har opptatt mange av elevene. Andre feltarbeid har handlet om landbruk, matlaging eller håndverk som kurvfletting og kanolaging.

Praktiske forberedelser

Visum

Passet ditt må være gyldig i minst seks måneder etter hjemreisedatoen fra Peru. Det kreves ikke visum til Peru for opphold under 90 dager.

Vaksinasjon

For å reise til Peru må du ta en del vaksiner. Vi anbefaler deg å ta de vaksinene som er anbefalt av folkehelseinstituttet og din lokale helsestasjon. Noen vaksiner skal tas over flere uker, så det er lurt å begynne tidlig.

Søk nå!

Etterarbeid: Formidling og aktivisme

Når vi kommer tilbake til Norge etter studiereisen skal vi dele de erfaringene og kunnskapen vi har fått gjennom møter med de lokale og forståelse av deres hverdag.

Først forbereder og gjennomfører vi en foredragsturné på en til to uker. Så bruker vi tiden til faglig fordypning på temaer som vi vil lære mer om, aksjonisme eller andre ting som kan være med på å forbedre situasjonen for urbefolkningen, regnskogen eller klima og miljø generelt. Vi bruker engasjementet vårt til noe positivt og handler der vi mener det er viktig.

Blogginnlegg fra regnskoglinja

Tidligere elever har skrevet blogginnlegg om opplevelser og feltarbeid på studiereisen:

Du kan også lese blogginnlegg fra linjelærer Anders Hals om avskoging av regnskogen:

Søk nå!

Lærer

ah_thumb

Anders Hals

Anders har mye kunnskap og et stort miljøengasjement. Han har bred internasjonal erfaring fra reiser og opphold i Latinamerika. Det er aldri vanskelig å vite hva Anders mener om saker og ting, han deler gjerne sine tanker om alt som er viktig å få gjort noe med i verden.

Pris

Kr 127 000 (2021-2022)

Skolepengene inkluderer:

 • Overnatting i dobbeltrom på Sund fhs
 • All mat på Sund fhs – vi tar ikke ekstra betalt for spesielle dietter, vegetar- eller veganmat
 • Studiereisen – faglig opplegg, overnatting, mat og transport er inkludert
 • Felles skoleturer og ekskursjoner
 • Trådløst nett, kopiering og utskrift til undervisning
 • Bruk av gymsal, treningsrom, øvingsrom, fotostudio, mørkerom
 • Bruk av vaskemaskiner og tørketrommel
 • Utgifter til de aller fleste valgfag
 • Transport i forbindelse med undervisning

All undervisning er gratis.

Skolepengene inkluderer ikke: 

 • Innmeldingsgebyret på kr 2 600,-
 • Depositum for nøkkel og bruk av utstyr på kr 1 300,-
 • Enkeltromstillegg på kr. 650,- i mnd.
 • Lommepenger til personlig forbruk

Som elev på helårslinjer på Sund folkehøgskole har du rett til studiestøtte fra Statens lånekasse for 10 måneder. Basistøtten blir utbetalt som lån og stipend, hvor 40% av lånet gjøres om til stipend når du har fullført skoleåret og hvis du oppfyller kravene for omgjøring. Lånebeløpet vil sammen med stipendet bli utbetalt månedlig, og det er større beløp i begynnelsen av hvert semester.

Skoleåret 2020–2021 får elevene totalt 112 290 kroner i stipend og lån fra Statens Lånekasse. Av dette gjøres 44 916 kroner om til stipend.

Det er ikke bestemt hva som blir lån og stipend for skoleåret 2021–2022 ennå.

Les mer om lån og stipend hos www.lanekassen.no.

Så snart du har fått plass på Sund folkehøgskole, kan du søke om stipend og lån på www.lanekassen.no.

Søknad og opptak

Vi har ikke en søknadsfrist, og du kan søke hele året. Vi begynner opptaket fra 1. februar, og tar opp elever så lenge det er plass på linja.

Opptakskriterier:

 • Aldersgrense 18 år, unntaksvis fylt 18 år før studiereisen
 • Vi tar opp elever så lenge det er plass på linja du søker
 • Vi legger vekt på motivasjon og interesser

Søknad: 

 • Send en elektronisk søknad
 • Vi svarer deg så raskt vi kan
 • Skriv litt om deg selv og hvorfor du vil begynne på Sund
 • Det er lurt å søke tidlig selv om vi ikke begynner opptaket før 1. februar
Søk nå!
Back To Top