skip to Main Content

Hva er prisen for et Sund-år?

Kostnadene fordeler seg litt forskjellig etter som hvilken linje du går på.

Alle priser er for skoleåret 2018–2019.

Dette koster et år på Sund folkehøgskole

Linjenavn Fellesutgifter Kost og losji Linjeutgifter Totalt
Jazz kr 9 500 kr 81 300 kr 24 200 kr 115 000
Foto kr 9 500 kr 80 500 kr 21 000 kr 111 000
Sportsfiske kr 9 500 kr 81 300 kr 24 200 kr 115 000
Aktiv Afrika kr 9 500 kr 80 800 kr 24 700 kr 115 000
FN og internasjonal politikk kr 9 500 kr 80 300 kr 24 200 kr 114 000
Solidaritet Nord-Sør kr 9 500 kr 78 500 kr 29 300 kr 117 300
Regnskog kr 9 500 kr 78 500 kr 29 300 kr 117 300
Andreårs-jazz kr 9 500 kr 81 000 kr 12 000 kr 102 500

  • Du må i tillegg beregne lommepenger til personlig forbruk.
  • Skolepengene inkluderer ikke mat på studieturene, så du må betale det meste av maten når du reiser selv.
  • Forskjellene i pris på fellesutgifter, kost, losji og studietur skyldes at det er ulik lengde på studieturene.

I tillegg kommer

  • Innmeldingsgebyr: kr 2 600. Dette gebyret betales når du tar i mot skoleplassen og etter egne vilkår.
  • Depositum for nøkkel/rom/utstyr: kr 1 300
  • Tillegg for enkeltrom: kr 650 per måned
  • Elevene dekker utgifter til personlig utstyr på linjene.

Vi tar forbehold om at prisene kan endres fram mot skolestart.

Fellesutgifter

Fellesutgiftene dekker blant annet undervisningsmidler, driftskostnader, internett, kopiering, transport, vaskerom, inventar og utstyr, kostnader til fellesfag, strøm og oppvarming osv.

Lån og stipend fra Lånekassen

Som elev på helårskurs på Sund folkehøgskole har du rett til stipend og lån fra Lånekassen for 10 måneder på lik linje med annen høyere utdanning. Dette er uavhengig av hvor gammel du er. Lånebeløpet vil sammen med stipendet bli utbetalt månedlig, men det er større beløp i begynnelsen av hvert semester.

Skoleåret 2017-2018 får elevene totalt 106 340 kroner i stipend og lån fra Statens Lånekasse. Av dette gjøres 42 536 kroner om til stipend, det vil si at du får pengene dersom du fullfører skoleåret. Det er foreløpig ikke bestemt hva som blir satsene for lån og stipend for skoleåret 2018-2019.

Les mer om lån og stipend hos www.lanekassen.no

Så snart du har fått plass på Sund folkehøgskole, kan du søke om stipend og lån på www.lanekassen.no

Back To Top