skip to Main Content

Hva er prisen for et Sund-år?

Kostnadene fordeler seg litt forskjellig etter som hvilken linje du går på.

Alle priser er for skoleåret 2019–2020.

Dette koster et år på Sund folkehøgskole

Linjenavn Fellesutgifter Kost og losji Linjeutgifter Totalt
Jazz kr 10 500 kr 82 000 kr 23 900 kr 116 400
Foto Japan kr 10 500 kr 82 000 kr 21 900 kr 114 400
Sportsfiske og miljø kr 10 500 kr 82 000 kr 23 900 kr 116 400
Idrett Afrika kr 10 500 kr 82 000 kr 23 900 kr 116 400
FN og internasjonal politikk kr 10 500 kr 82 000 kr 23 900 kr 116 400
Solidaritet Nord-Sør kr 10 500 kr 82 000 kr 24 800 kr 117 300
Regnskog Amazonas kr 10 500 kr 82 000 kr 27 900 kr 120 400
Andreårs-jazz kr 10 500 kr 82 000 kr 11 900 kr 104 400
Tradisjonshandverk (vår) kr 6 500 kr 43 000 kr 9 500 kr 59 000

  • Du må i tillegg beregne lommepenger til personlig forbruk.
  • Skolepengene inkluderer all mat på studieturene.

I tillegg kommer

  • Innmeldingsgebyr: kr 2 600. (1300,- for halvtårskurs). Dette gebyret betales når du tar i mot skoleplassen og etter egne vilkår.
  • Depositum for nøkkel/rom/utstyr: kr 1 300
  • Tillegg for enkeltrom: kr 585 per måned i 10 måneder
  • Elevene dekker utgifter til personlig utstyr på linjene.

Vi tar forbehold om at prisene kan endres fram mot skolestart.

Fellesutgifter

Fellesutgiftene dekker blant annet undervisningsmidler, driftskostnader, internett, kopiering, transport, vaskerom, inventar og utstyr, kostnader til fellesfag, strøm og oppvarming osv.

Lån og stipend fra Lånekassen

Som elev på helårskurs på Sund folkehøgskole har du rett til stipend og lån fra Lånekassen for 10 måneder på lik linje med annen høyere utdanning. Dette er uavhengig av hvor gammel du er. Lånebeløpet vil sammen med stipendet bli utbetalt månedlig, men det er større beløp i begynnelsen av hvert semester.

Skoleåret 2018-2019 får elevene totalt 108 250 kroner i stipend og lån fra Statens Lånekasse. Av dette gjøres 43 300 kroner om til stipend, det vil si at du får pengene dersom du fullfører skoleåret. Det er foreløpig ikke bestemt hva som blir satsene for lån og stipend for skoleåret 2019-2020.

Les mer om lån og stipend hos www.lanekassen.no

Så snart du har fått plass på Sund folkehøgskole, kan du søke om stipend og lån på www.lanekassen.no

Back To Top