skip to Main Content

Hva er prisen for et år på Sund fhs?

Kostnadene fordeler seg litt forskjellig etter hvilken linje du går på.

Alle priser er for skoleåret 2021–2022.

Dette koster et år på Sund folkehøgskole

Linjenavn Fellesutgifter Kost og losji Linjeutgifter Totalt
Historisk håndverk kr 12 000 kr 85 000 kr 27 000 kr 124 000
Historisk håndverk (halvår) kr 6 000 kr 42 500 kr 13 500 kr 62 000
Ekspedisjon og idrett (halvår) kr 6 000 kr 42 500 kr 13 500 kr 62 000
Sportsfiske (halvår) kr 6 000 kr 42 500 kr 13 000 kr 61 500
Sportsfiske kr 12 000 kr 85 000 kr 26 000 kr 123 000
Foto kr 12 000 kr 85 000 kr 26 000 kr 123 000
Street food kr 12 000 kr 85 000 kr 27 000 kr 124 000
FN og internasjonal politikk kr 12 000 kr 85 000 kr 27 000 kr 124 000
Jazz kr 12 000 kr 85 000 kr 27 000 kr 124 000
Regnskog kr 12 000 kr 85 000 kr 30 000 kr 127 000
Solidaritet Nord-Sør kr 12 000 kr 85 000 kr 30 000 kr 127 000
Ekspedisjon og idrett kr 12 000 kr 85 000 kr 27 000 kr 124 000
Andreårs-jazz kr 12 000 kr 85 000 kr 12 500 kr 109 500

  • Du må i tillegg beregne lommepenger til personlig forbruk.
  • Skolepengene inkluderer mat på studiereisene.

I tillegg kommer

  • Innmeldingsgebyr: kr 2 600 for helårslinje og 1300 for halvårslinje. Dette gebyret betales når du tar i mot skoleplassen og etter egne vilkår.
  • Depositum for nøkkel/rom/utstyr: kr 1 300
  • Tillegg for enkeltrom: kr 585 per måned i 10 måneder
  • Elevene dekker utgifter til personlig utstyr på linjene.

Vi tar forbehold om at prisene kan endres fram mot skolestart.

Fellesutgifter

Fellesutgiftene dekker blant annet undervisningsmidler, driftskostnader, internett, kopiering, vaskerom, inventar og utstyr, kostnader til fellesfag, strøm og oppvarming osv.

Lån og stipend fra Lånekassen

Som elev på helårslinjer på Sund folkehøgskole har du rett til studiestøtte fra Statens lånekasse for 10 måneder. Er du elev på halvårslinje har du rett til 5 måneders studiestøtte. Basistøtten blir utbetalt som lån og stipend, hvor 40% av lånet gjøres om til stipend når du har fullført skoleåret og hvis du oppfyller kravene for omgjøring. Lånebeløpet vil sammen med stipendet bli utbetalt månedlig, og det er større beløp i begynnelsen av hvert semester.

Skoleåret 2020–2021 får elevene totalt 112 290 kroner i stipend og lån fra Statens Lånekasse. Av dette gjøres 44 916 kroner om til stipend.

Det er ikke bestemt hva som blir lån og stipend for skoleåret 2021–2022 ennå.

Les mer om lån og stipend hos www.lanekassen.no.

Så snart du har fått plass på Sund folkehøgskole, kan du søke om stipend og lån på www.lanekassen.no.

Back To Top