Pris

Dette koster et år på Sund folkehøgskole

Kostnadene fordeler seg litt forskjellig etter hvilken linje du går på.

Alle priser er for skoleåret 2023–2024:

Prisoversikt per linje

Fellesutgifter: kr 14 000
Kost og losji: kr 95 000
Linjeutgifter: kr 16 000
Totalt: kr 125 000

Fellesutgifter: kr 7 000
Kost og losji: kr 47 500
Linjeutgifter: kr 8 000
Totalt: kr 62 500

Fellesutgifter: kr 7 000
Kost og losji: kr 47 500
Linjeutgifter: kr 7 500
Totalt: kr 62 000

Fellesutgifter: kr 14 000
Kost og losji: kr 95 000
Linjeutgifter: kr 29 000
Totalt: kr 138 000

Fellesutgifter: kr 14 000
Kost og losji: kr 95 000
Linjeutgifter: kr 28 000
Totalt: kr 137 000

Fellesutgifter: kr 14 000
Kost og losji: kr 95 000
Linjeutgifter: kr 26 000
Totalt: kr 135 000

Fellesutgifter: kr 14 000
Kost og losji: kr 95 000
Linjeutgifter: kr 27 000
Totalt: kr 136 000

Fellesutgifter: kr 14 000
Kost og losji: kr 95 000
Linjeutgifter: kr 27 000
Totalt: kr 136 000

Fellesutgifter: kr 14 000
Kost og losji: kr 95 000
Linjeutgifter: kr 33 500
Totalt: kr 142 500

Fellesutgifter: kr 14 000
Kost og losji: kr 95 000
Linjeutgifter: kr 33 000
Totalt: kr 142 000

Fellesutgifter: kr 14 000
Kost og losji: kr 95 000
Linjeutgifter: kr 11 000
Totalt: kr 120 000
  • Du må i tillegg beregne lommepenger til personlig forbruk.
  • Skolepengene inkluderer mat på studiereisene.

I tillegg kommer

  • Innmeldingsgebyr: kr 2 500 for helårslinje og 1 250 for halvårslinje. Dette gebyret betales når du tar i mot skoleplassen og etter egne vilkår.
  • Depositum for nøkkel/rom/utstyr: kr 1 300
  • Tillegg for enkeltrom: kr 585 per måned i 10 måneder
  • Elevene dekker utgifter til personlig utstyr på linjene.

Vi tar forbehold om at prisene kan endres fram mot skolestart.

Fellesutgifter

Fellesutgiftene dekker blant annet undervisningsmidler, driftskostnader, internett, kopiering, vaskerom, inventar og utstyr, kostnader til fellesfag, strøm og oppvarming osv.

Lån og stipend fra Lånekassen

Som elev på Sund folkehøgskole har du rett til studiestøtte fra Statens lånekasse.
Skoleåret 2023–2024 får du som er elev totalt 125 370 kroner i stipend og lån fra Statens Lånekasse. Av dette gjøres 40%, det vil si 50 148,- kroner, om til stipend når du har gjennomført skoleåret. Hvis du er elev på halvårskurs, får du halve lånebeløpet. 
Les mer om lån og stipend hos www.lanekassen.no.
Så snart du har fått plass på Sund folkehøgskole, kan du søke om stipend og lån på www.lanekassen.no.