Pris

Dette koster et år på Sund folkehøgskole

Kostnadene fordeler seg litt forskjellig etter hvilken linje du går på.

Prisoversikt per linje

Helårslinjer 2024-25

Fellesutgifter: kr 14 000
Kost og losji: kr 100 000
Linjeutgifter: kr 23 500
Administrasjonsgebyr:kr 2 500
Totalt: kr 140 000

Fellesutgifter: kr 14 000
Kost og losji: kr 100 000
Linjeutgifter: kr 13 229
Administrasjonsgebyr:kr 2 500
Totalt: kr 129 729

Fellesutgifter: kr 14 000
Kost og losji: kr 100 000
Linjeutgifter: kr 23 000
Administrasjonsgebyr:kr 2 500
Totalt: kr 139 500

Fellesutgifter: kr 14 000
Kost og losji: kr 100 000
Linjeutgifter: kr 25 500
Administrasjonsgebyr:kr 2 500
Totalt: kr 142 000

Fellesutgifter: kr 14 000
Kost og losji: kr 100 000
Linjeutgifter: kr 26 500
Administrasjonsgebyr:kr 2 500
Totalt: kr 143 000

Fellesutgifter: kr 14 000
Kost og losji: kr 100 000
Linjeutgifter: kr 23 500
Administrasjonsgebyr:kr 2 500
Totalt: kr 140 000

Fellesutgifter: kr 14 000
Kost og losji: kr 100 000
Linjeutgifter: kr 23 000
Administrasjonsgebyr:kr 2 500
Totalt: kr 139 500
  • Skolepengene inkluderer studietur(er).
  • Skolepengene inkluderer mat på studieturene.
  • Skolepengene inkluderer administrasjonsgebyr: kr 2 500 for helårslinje og 1 250 for halvårslinje.
    • Dette gebyret betales når du tar i mot skoleplassen og etter egne vilkår.

I tillegg kommer

  • Depositum for nøkkel/rom/utstyr: kr 1 300
  • Tillegg for enkeltrom: kr 5 850 (kr 650 per måned i 9 måneder)
  • Elevene dekker utgifter til personlig utstyr på linjene.
  • Du må i tillegg beregne lommepenger til personlig forbruk.

Vi tar forbehold om at prisene kan endres fram mot skolestart.

Fellesutgifter

Fellesutgiftene dekker blant annet undervisningsmidler, driftskostnader, internett, kopiering, vaskerom, inventar og utstyr, kostnader til fellesfag, strøm og oppvarming osv.

Lån og stipend fra Lånekassen

Som elev på Sund folkehøgskole har du rett til studiestøtte fra Statens lånekasse.
Skoleåret 2023–2024 får du som er elev totalt 125 370 kroner i stipend og lån fra Statens Lånekasse. Av dette gjøres 40%, det vil si kr 50 148, om til stipend når du har gjennomført skoleåret. Hvis du er elev på halvårskurs, får du halve lånebeløpet. 
Les mer om lån og stipend hos www.lanekassen.no.
Så snart du har fått plass på Sund folkehøgskole, kan du søke om stipend og lån på www.lanekassen.no.