skip to Main Content

Hva er prisen for et år på Sund fhs?

Kostnadene fordeler seg litt forskjellig etter hvilken linje du går på.

Alle priser er for skoleåret 2020–2021.

Dette koster et år på Sund folkehøgskole

Linjenavn Fellesutgifter Kost og losji Linjeutgifter Totalt
Historisk håndverk kr 11 000 kr 83 000 kr 23 000 kr 117 000
Historisk håndverk (halvår) kr 5 500 kr 41 500 kr 12 000 kr 59 000
Ekspedisjon og idrett (halvår) kr 5 500 kr 41 500 kr 12 000 kr 59 000
Sportsfiske (halvår) kr 5 500 kr 41 500 kr 12 000 kr 59 000
Sportsfiske kr 11 000 kr 83 000 kr 23 000 kr 117 000
Foto kr 11 000 kr 83 000 kr 23 000 kr 117 000
Street food kr 11 000 kr 83 000 kr 25 500 kr 119 500
FN og internasjonal politikk kr 11 000 kr 83 000 kr 25 500 kr 119 500
Jazz kr 11 000 kr 83 000 kr 25 500 kr 119 500
Regnskog kr 11 000 kr 83 000 kr 28 000 kr 122 000
Solidaritet Nord-Sør kr 11 000 kr 83 000 kr 28 000 kr 122 000
Ekspedisjon og idrett kr 11 000 kr 83 000 kr 25 500 kr 119 500
Andreårs-jazz kr 11 000 kr 83 000 kr 13 000 kr 107 000

  • Du må i tillegg beregne lommepenger til personlig forbruk.
  • Skolepengene inkluderer mat på studiereisene.

I tillegg kommer

  • Innmeldingsgebyr: kr 2 600 for helårslinje og 1300 for halvårslinje. Dette gebyret betales når du tar i mot skoleplassen og etter egne vilkår.
  • Depositum for nøkkel/rom/utstyr: kr 1 300
  • Tillegg for enkeltrom: kr 585 per måned i 10 måneder
  • Elevene dekker utgifter til personlig utstyr på linjene.

Vi tar forbehold om at prisene kan endres fram mot skolestart.

Fellesutgifter

Fellesutgiftene dekker blant annet undervisningsmidler, driftskostnader, internett, kopiering, vaskerom, inventar og utstyr, kostnader til fellesfag, strøm og oppvarming osv.

Lån og stipend fra Lånekassen

Som elev på helårslinjer på Sund folkehøgskole har du rett til studiestøtte fra Statens lånekasse for 10 måneder. Er du elev på halvårslinje har du rett til 5 måneders studiestøtte. Basistøtten blir utbetalt som lån og stipend, hvor 40% av lånet gjøres om til stipend når du har fullført skoleåret og hvis du oppfyller kravene for omgjøring. Lånebeløpet vil sammen med stipendet bli utbetalt månedlig, og det er større beløp i begynnelsen av hvert semester.

Skoleåret 2019-2020 får elevene totalt 110 200 kroner i stipend og lån fra Statens Lånekasse. Av dette gjøres 44 040 kroner om til stipend. Det er foreløpig ikke bestemt hva som blir satsene for lån og stipend for skoleåret 2020-2021.

Les mer om lån og stipend hos www.lanekassen.no

Så snart du har fått plass på Sund folkehøgskole, kan du søke om stipend og lån på www.lanekassen.no

Back To Top