Personvern og cookies

Personvernerklæring for Sund folkehøgskole

Behandlingsansvarlig

Rektor er på vegne av Sund folkehøgskole behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre elever;
Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsnummer, kontonummer, statsborgerskap, kjønn, linjevalg, opplysninger om fravær og særskilte helseopplysninger.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser og gi undervisningstilbudet etter avtale med deg.
Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon i forbindelse med elevstevner og andre arrangementer som skolen har.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsnummer, kontonummer, statsborgerskap, kjønn, linjevalg, opplysninger om fravær og særskilte helseopplysninger benyttes for å oppfylle avtalen om undervisning. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).
Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon på e-post og SMS om elevstevner og andre arrangementer som skolen har. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger

 Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på søknadskjemaet på folkehogskole.no i forbindelse med din søknad til skolen.
Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Les mer om bruk av informasjonskapsler her.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med din søknad lagres i vårt aktive elevregister i 5 år. Opplysninger om navn og årstall for skoleåret slettes kun på forespørsel.
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresse:
info@sundfhs.no
Sund folkehøgskole
Flagvegen 95
7670 Inderøy

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

For besøksstatistikk på vårt nettsted www.sundfhs.no, bruker vi analyseverktøyet: matomo