De lange og innholdsrike studieturene

Studieturene på Sund folkehøgskole er lange og innholdsrike. De korteste turene er på to uker, mens de lengste studiereisene er på åtte uker. På studieturene har elevene feltarbeid eller egne prosjekter som de jobber med.

Vi reiser på lange studieturer. Det er to viktige grunner til at vi velger å ha lange studieturer.

  1. Lange studieturer gir oss anledning til å bli kjent med folkene vi møter på turene Vi vil ha turer som er lange nok til at vi både husker og blir husket. Vi skal bli kjent med folk, og de skal bli kjent med oss.
  2. Lange flyreiser fører til store utslipp, og da er det viktig at vi er på stedene lenge nok til at vi kan forsvare miljøkostnadene ved reisen. Det gjør vi ved å ha studieturer med meningsfylt innhold.

Innholdet på studieturene

Formålet med alle våre studiereiser er å reise for å lære. Innholdet på turene er forskjellig på alle linjene, men det er noen fellestrekk:

  • Studieturene gir sterke kulturmøter
  • Elevene har egne prosjekter som de jobber med på turen
  • Elevene reiser ikke som turister, men prøver å se sider ved reisemålet som turistene ikke får oppleve

Her er to eksempler på prosjekter som elevene hadde på sine turer høsten 2014.

Oljelekkasje på Oleducto Norperuano

På studieturen som Regnskog var på høsten 2014, bodde elevene sammen med urinnvånerne i flere uker. De hadde feltarbeid i området og dokumenterte blant annet en oljelekkasje på et oljerør som fører råolje ut av regnskogen. Slike lekkasjer er ganske vanlig i Amazonas. Når vannet blir forurenset trues urinnvånernes livsgrunnlag fordi det ødelegger både drikkevann, fisket og skogen, så dette er svært alvorlig for hele samfunnet. I løpet av studieturen dokumenterte elevene oljeutslippet, og når de kom tilbake til skolen laget de en video som dokumenterte det de hadde oppdaget.

Forskjellen på Fairtrade og annen kaffeproduksjon

Høsten 2014 reiste U-landslinja til Guatemala. I løpet av turen har de ukeslange opphold i forskjellige mayasamfunn. En gruppe elever hadde et feltarbeid hvor de ville finne ut hvordan kaffen vi drikker produseres. De jobbet både på en Fairtrade kaffeplantasje og en vanlig kommersiell plantasje og dokumenterte forskjellen i arbeidsvilkår for de som jobber der. Når de kom tilbake på skolen laget de en brosjyre om kaffeproduksjon.