skip to Main Content
Forberede Studietur

Forberede studietur

Om høsten bruker vi mye tid på å forberede oss til studieturene. Alle elevene reiser på lange turer mot slutten av semesteret, og det gjelder å være godt forberedt.

Å reise på studietur med Sund folkehøgskole er noe helt annet enn en vanlig klassetur. Studieturen forberedes grundig og elevene jobber mye med forberedelser både i linjetiden og i fellesfagene.

Planlegge reisen

Elevene er aktivt med i planleggingen av reisen. Reisemålet er bestemt på forhånd, men programmet og innholdet på turen legges sammen med elevene. Dette er en arbeidskrevende prosess, men det gjør at elevene får sterkere eierskap til turen og sikrer at opplegget gir det utbyttet de håper å få av reisen. 

Hos oss er det ikke læreren som legger opp reisen for deg. Du er aktivt med i utformingen av reisen – det betyr at du får påvirke mye, men også at du må gjøre din del av jobben.

På Sund er det full åpenhet om økonomien på reisene, og noe av utfordringen i planleggingsfasen er å finne ut hva man skal prioritere innenfor de økonomiske rammene som linja har for turen.

Kulturmøter og kulturforståelse

 

 På Sund folkehøgskole reiser vi for å lære. I møtet med fremmede kulturer lærer vi både mer om oss selv og de andre. Dette er krevende, og derfor forbereder vi oss godt på kulturmøtene som venter oss. 

Elevene jobber både med å bli kjent med landets kultur og mer generelt med hvordan man bør oppføre seg i møtet med en fremmed kultur. Et kulturmøte kan fort bli kulturkræsj, og det vil vi helst unngå. 

Kulturforståelse handler om hva slags innstilling du har på reisen. Vi tror det er viktig at du møter folk og land med en grunnleggende nysgjerrighet og respekt, og heller stiller spørsmål enn å felle dommer. Dette høres enkelt ut, men må trenes på. På Sund folkehøgskole har vi utviklet gode undervisningsopplegg som trener deg i disse ferdighetene før du reiser ut på tur.

Gruppedynamikk og teambuilding

Du skal ut på en lang reise til et fremmed land sammen med folk som du ikke kjenner fra før. Dette kan høres ut som oppskriften på en katastrofe, men det er i virkeligheten et svært godt utgangspunkt for suksess.

I ukene før dere reiser på tur jobber vi knallhardt med å utvikle en god gruppedynamikk på mellom elevene på linja. 

Vi jobber med teambulding og legger mye inn på å få elevene til å bli trygge på hverandre før vi reiser på studietur.

Når dette lykkes, så er det ofte fint at du ikke kjente medelevene fra før; nå kan du starte med blanke ark og nye venner.

Back To Top