skip to Main Content
Koronavirus

Om koronaviruset – Sund folkehøgskole

For oppdatert informasjon om den generelle situasjonen oppfordrer vi å følge med på norske myndigheters anbefaling rundt koronaviruset på Folkehelseinstituttets nettsider.

Skoleåret 2020-2021

Informasjon til kommende elever

Vi planlegger oppstart av nytt skoleår som vanlig høsten 2020 og har all grunn til å tro at skoleåret 2020-2021 blir et vanlig skoleår for elevene. For å være sikre har vi tatt forhåndsregler og gjort noen endringer som sikrer gode og trygge studiereiser, og at elevene skal få et best mulig folkehøgskoleår.

Frem mot skolestart vil vi jobbe godt med retningslinjer for smittevern og skoledrift. Det utarbeides noen retningslinjer sentralt for alle folkehøgskoler, og i tillegg vil vi jobbe med lokale tilpasninger. Samtidig vil vi være i god dialog med lokale helsemyndigheter for å gjøre oppstarten av skoleåret så bra som mulig.

Ti dager med karantene og familiegrupper

De første 10 dagene av folkehøgskoleåret holder vi oss for oss selv på Sund. Allerede første dag drar halve skolen på tur, mens resten blir igjen på skolen. Etter 5 dager bytter vi, og vi håper på denne måten i størst mulig grad å unngå mulig smitte. I stedet for «kohort», etablerer vi de første 10 dagene «familiegrupper», der vi passer på renhold og hygiene.  Vi holder oss også for oss selv for ikke å smitte lokalbefolkningen på Inderøy. Det har vært svært lite smitte i Inderøy-samfunnet, og vi ønsker å holde det slik. Etter 10 dager regner vi med å ha oversikt over smittesituasjonen, og skolehverdagen går som vanlig.

Isolasjon, hygiene og renhold

På Sund har vi en egen leilighet som vi holder tilgjengelig til syke elever. Her kan syke isoleres dersom det er nødvendig. Vi har kort vei til nærmeste legekontor, og god kontakt med kommuneoverlegen. Vi kommer også til å ha økt fokus på renhold og hygiene i tiden som kommer. Dette kommer også til å bli tema når vi starter opp skolen i slutten av august.

Studiereiser flyttes til vårsemesteret

For i mest mulig grad å sikre at skoleåret blir normalt og at vi får gjennomført våre planer, har vi nå bestemt at alle lengre studiereiser til utlandet blir lagt til vårsemesteret. Dette vil gjelde for alle linjer. Vi tror det er mer sannsynlig at studiereiser kan gjennomføres uten restriksjoner i vårsemesteret.

Noe mer usikkert er om de planlagte reisemålene reelt sett er tilgjengelig. Selv om restriksjonene lettes på i Norge, kan det fortsatt være reiserestriksjoner i andre land. Hvis vi må endre studiereisemål, vil planlegging av studieturer gjøres i samarbeid med elevene. Det som er viktigst for oss på Sund folkehøgskole, er at studieturer skal være trygge.

Ny oppstartsdato: 29. august 2020

Opprinnelig var oppstarten av skoleåret 2020-21 satt til 22. august. På grunn av flytting av studieturer til våren, vil vi starte opp skoleåret 29. august 2020. Dette vil også føre til at skoleåret vil vare én uke lengre i mai 2021.

Ledige plasser

Det fylles opp med elever for neste skoleår og vi tar opp elever fortløpende så lenge det er ledig plass. Noen linjer er fulle, men det er ledige plasser mange av linjene:

Du er velkommen til å søke på Sund, til det som kan bli ditt viktigste år. Vi skal gjøre alt for at skoleåret for deg skal være både utviklende og trygt.

Bilde av rektor
Rektor Per Kristian Dotterud ser positivt på neste skoleår og planlegger oppstart som vanlig.
Back To Top