Informasjon fra Sund fhs om koronaviruset
skip to Main Content

Om koronaviruset – Sund fhs

På grunn av koronaviruset og covid-19-pandemien har regjeringen pålagt alle landets folkehøgskoler, inkludert Sund, å holde fysisk stengt resten av skoleåret.

Vi planlegger oppstart som vanlig til høsten, men har gjort noen tiltak og endringer for å sikre gjennomføring av studiereiser og best mulig innhold og trygghet for elevene.

For oppdatert informasjon om den generelle situasjonen oppfordrer vi å følge med på norske myndigheters anbefaling rundt koronaviruset på Folkehelseinstituttets nettsider.

Skoleåret 2019-2020

Skolen har fjernundervisning for elevene

Ettersom skolen er fysisk stengt får elevene all undervisningen sin hjemme som fjernundervisning. Siste skoledag for elevene vil være fredag 8. mai 2020 på digitale plattformer. I tillegg planlegger vi en gjensynstreff på Sund for elevene så snart dette er forsvarlig etter gjeldende retningslinjer for smittevern.

Skoleåret 2020-2021

Informasjon til kommende elever for neste skoleår

Vi planlegger oppstart av nytt skoleår som vanlig til høsten og har all grunn til å tro at neste skoleår, skoleåret 2020-2021, blir et ordinært skoleår for elevene. For å være sikre har vi tatt forhåndsregler og gjort noen endringer som sikrer gode og trygge studiereiser, og at elevene skal få et best mulig folkehøgskoleår.

Frem mot skolestart vil vi jobbe godt med retningslinjer for smittevern og skoledrift. Det utarbeides noen retningslinjer sentralt for alle folkehøgskoler, og i tillegg vil vi jobbe med lokale tilpasninger. Samtidig vil vi være i god dialog med lokale helsemyndigheter for å gjøre oppstarten av skoleåret så bra som mulig.

Studiereiser flyttes til vårsemesteret

For i mest mulig grad å sikre at skoleåret blir normalt og at vi får gjennomført våre planer, har vi nå bestemt at alle lengre studiereiser til utlandet blir lagt til vårsemesteret. Dette vil gjelde for alle linjer. Vi tror det er mer sannsynlig at studiereiser kan gjennomføres uten restriksjoner i vårsemesteret.

Noe mer usikkert er om de planlagte reisemålene reelt sett er tilgjengelig. Selv om restriksjonene lettes på i Norge, kan det fortsatt være reiserestriksjoner i andre land. Hvis vi må endre studiereisemål, vil planlegging av studieturer gjøres i samarbeid med elevene. Det som er viktigst for oss på Sund folkehøgskole, er at studieturer skal være trygge.

Ny oppstartsdato: 29. august 2020

Opprinnelig var oppstarten av skoleåret 2020-21 satt til 22. august. På grunn av flytting av studieturer til våren, vil vi starte opp skoleåret 29. august 2020. Dette vil også føre til at skoleåret vil vare én uke lengre i mai 2021.

Ledige plasser

Det fylles opp med elever for neste skoleår og vi tar opp elever fortløpende så lenge det er ledig plass. Noen linjer er fulle, men det er ledige plasser mange av linjene:

Du er velkommen til å søke på Sund, til det som kan bli ditt viktigste år. Vi skal gjøre alt for at skoleåret for deg skal være både utviklende og trygt.

Bilde av rektor
Rektor Per Kristian Dotterud ser positivt på neste skoleår og planlegger oppstart som vanlig.
Back To Top