skip to Main Content

Livsmestring

Livsmestring

Oppstart høsten 2021

Dette er en linje vi starter opp først neste høst, 2021. En opplevelse for livet, preget av glede, samhold og vennskap, hvor elevene opplever mestring og selvstendighet. Linje for de som trenger mer tilrettelagt undervisning og oppfølging.

Livsmestring skal nettopp gi mestringsopplevelser og utvikling basert på den enkeltes behov, derfor er det også færre elever på linja og flere lærere enn på andre linjer. Aktiviteter skal være innenfor trygge rammer, samtidig som elevene skal gjøre ting som er utfordrende og der elevene må ta ansvar. Målet er å gi elevene mestringsopplevelser og utvikle selvtillit og selvstendighet.

Sund folkehøgskole tilbyr både skole, internat og strukturert fritid i en pakke. Først og fremst skal Sund tilby opplevelser som gir mening og glede. Men er også en god læringsarena på flere av livets områder, altså livsmestring i bred forstand.

Søk nå!
Elever på tur
Skolens elever; fellesframføring
Sund folkehøgskole fra lufta

Linjeinnholdet vil bestå av:

 • Delta i og mestre en strukturert hverdag på Sund
 • Fysisk aktivitet
 • Kulturelt innhold; opplevelser som kino, konserter, idrettsarrangement og bibliotek
 • Innkjøp og matlaging
 • Økonomiforståelse
 • Rengjøring og hygiene
 • Finne, planlegge og gjennomføre fritidsaktiviteter
 • Forberedelser til arbeidslivet
 • Refleksjon og samtaler rundt temaer som vennskap, grensesetting, selvbilde etc.
 • Og mye annet basert på ønsker og behov

Valgfag

Elevene velger selv valgfag de ønsker å være med på, både som en del av obligatorisk undervisning og som en del av et aktivitetstilbud om ettermiddagen. Valgfagene vil gi elevene en unik mulighet til å prøve ut helt nye interesser sammen med medelever. Dette er en fin arena for både utfordringer, bygge relasjoner med andre elever og mestring gjennom å prøve nye ting.

Elevene skal være sammen med skolens øvrige elever i formelle sammenhenger som fellesfag og valgfag og faste aktiviteter, i tillegg til de mange uformelle sammenhengene skolelivet på Sund består av.

Studiereise

Livsmestring vil dra på to studieturer i løpet av året. Hver av turene vil ha varighet på én til to uker, der en av turene vil være en utenlandstur i Europa, trolig med tog. Studieturen skal gi en opplevelse for livet, men skal også ha en læringsverdi:

 • gjennom å bli kjent med andre land og kulturer med forarbeid og etterarbeid i den forbindelse
 • studiebesøk
 • forståelse av fremmedspråk
 • læring i å planlegge, pakke og gjennomføre reise
 • planlegge transport og overnatting
 • forstå fremmed valuta

Studieturene vil være en del av læringen, utfordringene og mestringen elevene opplever. Det vil være ekstra assistenter med på disse turene.

Søk nå!

Om læreren

På livsmestringslinjen vil det være to lærere:

Kristin Bjørke vil være en av linjelærerne. Kristin har utdanningsbakgrunn innen statsvitenskap og som lærer, og har jobbet på Sund siden 2010 både som lærer for utenlandske elever og som assisterende rektor. Hun er opptatt av å gi elevene ansvar, og hun syns det er viktig at man lærer noe man absolutt ikke hadde forventet gjennom året på Sund. Kristin er ei glad trebarnsmor som liker å lese, turne og å utforske hva Inderøy har å by på. Også er hun veldig glad i kaffe.

Den andre linjelæreren er ikke ansatt enda, men vil være en fagperson med helse-/sosialfaglig bakgrunn med erfaring med å arbeide med unge/voksne unge som har behov for mer tilrettelagt tilbud.

Hvem passer linjen for?

Linjen passer for elever som har bodd hjemme eller i bofellesskap, som skal forberede seg til en mer selvstendig tilværelse framover. Vanligvis vil dette være elever som nylig er ferdig med videregående skole, men også for elever som har bodd hjemme noe år etter videregående. Elevene vil være 18 år eller eldre.

Elevene kan være lett/moderat psykisk utviklingshemmede eller ha sosiale og psykiske behov som gir grunnlag for ytelser fra NAV. Eleven må være i stand til å inngå i en normal døgnstruktur med å stå opp og legge seg til normal tid. I tillegg må elevene kunne mestre måltidssituasjoner og grunnleggende hygiene. Det er også fint hvis eleven er i stand til å klare seg litt selv på ettermiddager og helger, når det ikke er organiserte aktiviteter fra skolens side.

Søk nå!

Pris

Pris ikke fastsatt enda

Denne kostnaden dekker opphold, mat, aktiviteter og én lærerstilling, og skal betales av eleven selv. Ettersom denne linja i tillegg vil ha ekstrautgifter til økte lærerressurser og andre personalressurser til aktiviteter og studieturer, vil prisen på denne linjen være høyere enn andre linjer. Tilleggsbeløpet krever vanligvis finansiering fra NAV, og eleven/foresatte må selv søke NAV om støtte. I forbindelse med søknadsprosessen, vil Sund nærmere informere beløp for søknad til NAV.

Skolepengene inkluderer:

 • Overnatting i dobbeltrom på Sund folkehøgskole
 • All mat på Sund folkehøgskole – vi tar ikke ekstra betalt for spesielle dietter, vegetar og vegan mat
 • Studiereisen – faglig opplegg, overnatting, mat og transport er inkludert.
 • Trådløst nett
 • Kopiering
 • Bruk av gymsal, treningsrom, øvingsrom
 • Bruk av vaskemaskiner
 • Utgifter til de aller fleste valgfag

All undervisning er gratis.

Skolepengene inkluderer ikke: 

 • Innmeldingsgebyret på kr 1 300,- (halvårslinje) eller 2600,- (helårslinje)
 • Depositum for nøkkel og bruk av utstyr på kr 1 300,-
 • Enkeltromstillegg på kr. 650,- i mnd.
 • Lommepenger til personlig forbruk
 • Ekstra finansering spesielt for denne linjen som vanligvis dekkes av NAV

Som elev på helårslinjer på Sund folkehøgskole har du rett til studiestøtte fra Statens lånekasse for 10 måneder. Basistøtten blir utbetalt som lån og stipend, hvor 40% av lånet gjøres til stipend når du har fullført skoleåret og du oppfyller kravene for omgjøring. Lånebeløpet vil sammen med stipendet bli utbetalt månedlig, og det er større beløp i begynnelsen av hvert semester.

Skoleåret 2019-2020 får elevene totalt 110 200 kroner i stipend og lån fra Statens Lånekasse. Av dette gjøres 44 040 kroner om til stipend. Det er foreløpig ikke bestemt hva som blir satsene for lån og stipend for skoleåret 2020-2021.

Les mer om lån og stipend hos www.lanekassen.no

Så snart du har fått plass på Sund folkehøgskole, kan du søke om stipend og lån på www.lanekassen.no

Søknad og opptak

Denne linja har oppstart høsten 2021.

Opptakskriterier: 

 • Aldersgrense 18 år
 • Vi tar opp elever så lenge det er plass på linja du søker
 • Vi ser på fordeling mellom jenter og gutter på opptaket
 • Elevopptak vurderes i forhold til skolens ressurser

Livsmestring har egne kriterier for elevene:

 • Lett/moderat psykisk utviklingshemmet og/eller ha sosiale og psykiske behov som gir grunnlag for ytelser fra NAV
 • Være i stand til å inngå i normal døgnstruktur, stå opp og legge seg til normal tid
 • Mestre måltidssituasjoner
 • Mestre grunnleggende personlig hygiene
 • Være i stand til å klare deg litt selv på ettermiddag og i helgene

Søknad

Prosessen:

 1. Send elektronisk søknad. Søk helst før 1. november 2020, og ta gjerne kontakt med oss allerede nå.
 2. Skriv litt om deg selv og hvorfor du vil begynne på Sund.
 3. Vi svarer deg så raskt vi kan. Ved mottatt søknad tar vi kontakt med mer informasjon på epost og brev.
 4. Eleven/foresatte må fylle ut et kartleggingsskjema, og ytterligere dokumentasjon for tilrettelagt behov.
 5. Eleven/foresatte besøker skolen (blir avtalt nærmere).
 6. Søknaden blir behandlet. Både kartleggingsskjema og besøk vil være med å legge grunnlaget for en vurdering av søknaden. Vi ønsker dialog med elev/foresatt gjennom hele prosessen.
 7. Eleven/foresatte søker selv støtte fra NAV hvis behov.

Kontakt oss hvis du har spørsmål rundt søknadsprosessen.

Søk nå!
Back To Top