skip to Main Content
logo Midtnordisk Kunstfestival B/W

Midtnordisk Kunstfestival

Midtnordisk Kunstfestival er en blanding av kurs, kunsthappenings, omvisninger, konserter, forelesinger og andre større og mindre tilbud som varierer fra år til år. Festivalen ble etablert i 1997.

Sted

Kursene foregår i hovedsak på skolen, og der er også innkvarteringen.

Sund folkehøgskole ligger i Inderøy kommune, Trøndelag.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om Midtnordisk Kunstfestival her: www.midtnordiskkunstfestival.no

Back To Top