Kontaktinformasjon

Sund folkehøgskole
Flagvegen 95
7670 Inderøy
E-post:info@sundfhs.no
Telefon:+47 74 12 49 00
SMS/Mobil:+47 489 57 928
Tilsynstelefon:+47 913 25 710
Hovednettsted: www.sundfhs.no
Org. nummer:969 468 948
Bankgiro:3000.35.11355 Sparebanken Sør
IBAN:NO7230003511355
SWIFT-/BIC-kode:SPSONO22XXX
Oversikt over de ansatte med kontaktopplysninger finner du her

Kart over Sund folkehøgskole: https://kart.gulesider.no/m/IQDkt

Kontaktskjema

Kontaktskjema

Sende epost til info@sundfhs.no:

Lenker til våre andre nettsteder