skip to Main Content

Kontaktinformasjon og adresse

Sund folkehøgskole
Flagvegen 95
7670 Inderøy
E-post: info@sundfhs.no
Telefon: +47 74 12 49 00
SMS/Mobil: +47 489 57 928
Tilsynstelefon: +47 913 25 710
Hovednettsted: www.sundfhs.no
Org. nummer: 969 468 948
Bankgiro: 3000.35.11355 Sparebanken Sør
IBAN: NO7230003511355
SWIFT-/BIC-kode: SPSONO22XXX

Kontaktskjema

Sende epost til info@sundfhs.no:

Lenker til våre andre nettsteder

Back To Top