skip to Main Content

Idrettens fredskorps

Idrettens fredskorps

Sund folkehøgskole samarbeider med Norges idrettsforbund (NIF) og Fredkorpset om utvekslingsprogrammet Idrettens fredskorps.

Norges idrettsforbund samarbeider med flere organisasjoner i det sørlige Afrika. Alle organisasjonene er basert på frivillighet og jobber med idrett. De bruker idrett som verktøy for å bygge gode rollemodeller, som kan spre gode holdninger i samfunnet og skape trygge omgivelser for barn og unge. I tillegg bruker de idretten som en arena for å spre kunnskap om viktige temaer som for eksempel Hiv/AIDS og kvinners rettigheter.

5-6 idrettsfredskorpsere fra Zambia og Zimbabwe

Gjennom fredskorpsprogrammet Idrettens fredskorps kommer hvert år 5-6 idrettsfredskorpsere hit til Sund folkehøgskole hvor de er elever på Fredskorpslinja. De er mellom 18 og 25 år og kommer fra Zimbabwe, Zambia.

På fredskorpslinja jobber vi hovedsakelig med tre områder; norsk kultur og samfunn, internasjonale spørsmål og idrett. På høsten fokuserer vi på norsk språk og samfunn. Utvekslingsstudentene besøker skoler, og andre institusjoner i lokalmiljøet, og lærer om hvordan det norske samfunnet fungerer sammenlignet med deltakernes hjemland.  Deltakerne har også en lengre praksisperiode hvor de er utplassert på barneskolene, ungdomskolen og den videregående skolen på Inderøy i flere uker.

Lærer om norsk idrett

Som idrettsfredskorpser i Norge er det naturlig å lære om hvordan norsk idrett er organisert både på lokalt og nasjonalt plan. Deltakerne er med i idrettslag både på Inderøy og i Steinkjer, hvor de er spillere eller trenere på ulike lag innenfor ballidrett. Fjorårets elever gjennomførte et femukers prosjekt hvor de var utplassert hos ulike idrettsorganisasjoner i Nord-Trøndelag.  De introduseres også for vinteridrett og prøver ut ski, aking og drar på fjelltur.

Selv om elevene på fredskorpslinja er en del ute i lokalsamfunnet er de også med på undervisninga på Sund folkehøgskole, både på linjefag, fellesfag og ellers det som foregår. To dager i uka følger de også undervisninga på Aktiv Afrika. I skoleferiene bor fredskorpserne hjemme hos norske medelever. De internasjonale elevene er viktige for skolemiljøet på Sund folkehøgskole. Vi vil ha et mangfoldig skolemiljø som styrkes av ulike erfaringer og kunnskaper, og fredskorpserne bidrar sterkt til skolens internasjonale preg.

Idrettens fredskorps Sund
Idrettens fredskorps Sund
Idrettens fredskorps Sund
skitur
Trening
kortspill
Balanse
idrettensfk
Back To Top