skip to Main Content

Historisk handverk

Historisk handverk

Helårslinje og halvårslinje (august–desember eller januar–mai).

Historisk handverk, middelalderkulturen og naturens ressurser er tema. Samarbeid med middelaldergården Stiklastadir gir grunnleggende innføring i historisk handverk i unike og autentiske omgivelser. Vi drar på to studiereiser, en i Norden og en i Europa.

Samarbeid med Stiklestad Nasjonale Kultursenter

Elevene vil ha undervisning både på Sund folkehøgskole og på Stiklestad. På Stiklestad vil det meste av undervisningen foregå på middelaldergården Stiklastadir.

Vi lærer å finne materialene i skogen, og former disse til gode bruksgjenstander. Vi lager vårt eget verktøy, som vi så bruker i det videre håndverket, og til det daglige arbeidet med matlaging og hushold. Vi lager vår egen kniv, som så brukes videre til treskjæring og matlaging. Mulighetene er mange på linja. Elevene får grundig innføring i historisk handverk, middelalderkulturen og naturens ressurser gjennom praktisk arbeid sammen med medelever og en lærer som er tilknyttet Stiklestad.

Bred kompetanse

På Stiklestad kan de tilby bred kompetanse innen flere felt innenfor historisk håndverk, som tekstil, tømring, smiing og trearbeid. Kunnskap om verktøy og materiale er viktig. Vi jobber praktisk, og lærer av å feile og lykkes.

Søk nå!

I korte trekk:

 • Hel- og halvårslinje
 • Samarbeid med Stiklestad
 • Mye praktisk handverk
 • Middelalderkultur
 • Naturmaterialer og bærekraft
 • Studiereiser i Norden og Europa

Sosiale medier for linja Historisk handverk

Fotograf: Eric Roy Brandvik-Hansen

To studiereiser: Norden og Europa

På denne linja skal vi på to kortere studiereiser. Reisemålene er ikke helt klare, men i høstsemesteret reiser vil rundt i Norden  og på vårsemesteret lengre sør- eller østover i Europa.

Høst: Studiereise i Norden

På høsten reiser vi hovedsakelig i Norden. Stiklestad har gode kontakter med personer og institusjoner rundt om i Norden som jobber med historisk handverk og historieformidling. Eksempler på steder vi kan besøke er verkstedene i Nidarosdomen, Bygdøymuseet i Oslo og den enorme kongehallen fra vikingstiden i Roskilde, Danmark.

Vår: Studiereise i Europa

På våren vil vi reise lengre øst eller sør i Europa. Også her finner vi spennende spennende plasser for å lære mer om middelalderske handverkstradisjoner. Kanskje finner vi andre middelaldergårder, historiske steder eller mennesker med noe særlig på hjertet. Her er mulighetene mange.

Godt faglig innhold

Sund folkehøgskole er opptatt av å ha godt innhold og faglig opplegg på studieturene. Studiereisen gir mulighet for fordypning, nysgjerrighet og å bli kjent med en ny kultur gjennom historien og menneskene vi møter.

De som går halvårslinje (enten høst- eller vårsemesteret) skal på én studiereise, mens de som skal gå et helt år får være med på to reiser. Hver reise varer i ca. to uker. Vi har fokus på å reise miljøvennlig, og tar derfor ikke fly på denne linja, men reiser med tog eller buss.

Søk nå!

Dette skal vi gjøre:

 • jobbe med øks, pjål og andre gamle håndverktøy
 • smi knivblad og andre verktøy i gammeldags smie
 • lage egne klesplagg i skinn og andre naturtekstiler
 • finne de riktige materialene i skogen
 • lære lafting og andre byggeteknikker med øks
 • fellesturer, friluftsliv og fysisk aktivietet på ditt nivå
 • ha det gøy og spennende mens vi jobber

Elevene på halvårslinja får introduksjon i de ulike teknikkene og temaene, og elevene på helårslinja får mulighet til å fordype seg ytterligere i flere av temaene.

Hvem passer linjen for?

Historisk handverk passer for alle som liker å holde på med praktisk arbeid. Om du er ferdig med videregående for lenge siden, eller har droppet ut spiller ingen rolle. Det viktigste er at du er motivert. Vi forventer at du er interessert og er åpen for å lære.

Lærere

Lærerportrett

Øystein Viem

Øystein er håndverker og museumsformidler på Stiklestad Nasjonale Kultursenter, og her på Sund er han lærer på linja Historisk handverk. Han liker praktisk arbeid og er opptatt av gamle ting, gjenbruk og bærekraft, og han er veldig glad for å kunne jobbe som lærer igjen. Vi synes det er fint å ha Øystein her på Sund, som bidrar med sitt fag og sin kunnskap, både på og utenfor linja.

Kristin Bjørke

Kristin er utdannet innen statsvitenskap, og er en positiv og klok dame med engasjement for folkehøgskolens historie og verdier. Hun liker turn, kaffe og å ha orden på ting. Kristin er nå lærer på Historisk handverk, og vil etterhvert være lærer på den nye linja Livsmestring.

Pris

Kr 117 000 (helårslinje 2020-2021)
Kr 59 000 (høstsemesteret 2020)

Skolepengene inkluderer:

 • Overnatting i dobbeltrom på Sund fhs
 • All mat på Sund fhs – vi tar ikke ekstra betalt for spesielle dietter, vegetar- eller veganmat
 • Studiereisen – faglig opplegg, overnatting, mat og transport er inkludert
 • Felles skoleturer og ekskursjoner
 • Trådløst nett, kopiering og utskrift til undervisning
 • Bruk av gymsal, treningsrom, øvingsrom, fotostudio, mørkerom
 • Bruk av vaskemaskiner og tørketrommel
 • Utgifter til de aller fleste valgfag
 • Transport i forbindelse med undervisning

All undervisning er gratis.

Skolepengene inkluderer ikke: 

 • Innmeldingsgebyret på kr 1 300,- (halvårslinje) eller 2 600,- (helårslinje)
 • Depositum for nøkkel og bruk av utstyr på kr 1 300,-
 • Enkeltromstillegg på kr. 650,- i mnd.
 • Lommepenger til personlig forbruk

Som elev på helårslinjer på Sund folkehøgskole har du rett til studiestøtte fra Statens lånekasse for 10 måneder. Er du elev på halvårslinje har du rett til 5 måneders studiestøtte. Basistøtten blir utbetalt som lån og stipend, hvor 40% av lånet gjøres om til stipend når du har fullført skoleåret og hvis du oppfyller kravene for omgjøring. Lånebeløpet vil sammen med stipendet bli utbetalt månedlig, og det er større beløp i begynnelsen av hvert semester.

Skoleåret 2019-2020 får elevene totalt 110 200 kroner i stipend og lån fra Statens Lånekasse. Av dette gjøres 44 040 kroner om til stipend. Det er foreløpig ikke bestemt hva som blir satsene for lån og stipend for skoleåret 2020-2021.

Les mer om lån og stipend hos www.lanekassen.no.

Så snart du har fått plass på Sund folkehøgskole, kan du søke om stipend og lån på www.lanekassen.no.

Søknad og opptak

Vi har ikke en søknadsfrist, og du kan søke hele året. Vi begynner opptaket fra 1. februar, og tar opp elever så lenge det er plass på linja.

Hel- og halvårslinje:

På linja Historisk handverk kan du søke på helårslinje fra august til mai, eller halvårslinje fra august til desember eller fra januar til mai. Også mulighet til å forlenge halvårslinje og gå hele skoleåret. 

Opptakskriterier: 

 • Aldersgrense 18 år, unntaksvis 18 år før studiereisen
 • Vi tar opp elever så lenge det er plass på linja du søker
 • Vi legger vekt på motivasjon og interesser

Søknad:

 • Send en elektronisk søknad
 • Vi svarer deg så raskt vi kan
 • Skriv litt om deg selv og hvorfor du vil begynne på Sund
 • Det er lurt å søke tidlig selv om vi ikke begynner opptaket før 1. februar
Søk nå!
Back To Top