Fellesfag og fellesturer

Fellesfagene

På ukeplanen er omtrent halvparten av tiden satt av til linjefag. Resten av tiden bruker vi på valgfag og fellesfag som går på tvers av skolens linjer.

Vi legger opp til variert undervisning med mye aktivitet i fellesfagene.

De fire sentrale temaene i fellesfagene

Vi har fire sentrale temaer som vi bruker mye tid på og som danner kjernen i fellesfagsundervisningen på Sund folkehøgskole.

Enkelte ganger må ting bli sagt, selv om det innebærer å kritisere rådende tendenser, mennesker eller institusjoner med makt. Vi retter oppmerksomheten mot politiske saker og samfunnsspørsmål som bør diskuteres. Du får jobbe med å begrunne og framføre sine standpunkter og meninger på en måte som gir disse tyngde og vekt. Slik kan du tre fram som en engasjert, kritisk og bevisst medborger.

Vi er omgitt av et mangfoldig kulturliv, og vi skal utforske hva som finnes og hva det gjør med oss. Gjennom opplevelser og felles refleksjon rundt ulike kunstneriske og estetiske uttrykk får elevene anledning til både å utvide sin kulturelle horisont og diskutere problemstillinger knyttet opp til kunst og kultur.

I dette faget jobber elevene med spørsmål knyttet til klima, bærekraft og miljø, med utgangspunkt i eget nærmiljø. Gjennom å studere det vi har rundt oss forsøker vi å skape en forståelse og bevissthet rundt miljø- og klimautfordringene som verden står overfor. Det vil være foredrag og diskusjoner, men også småturer rundt i nærmiljøet. Vi kommer til å bruke tid på å bli kjent med og glad i naturen som omgir oss.

Alle mennesker har en kropp og denne kroppen skal vi bruke. I dette faget er det et vidt spekter av aktiviteter som alle har det til felles at elevene er i aktivitet. Opplegget blir tilrettelagt slik at alle, uansett fysisk form og forkunnskaper, får kroppen i gang og er fysisk aktive. Du får energi, bedrer konsentrasjonen og blir gladere.

I korte trekk:

 • Skolehverdagen er mye mer enn linjeundervisningen
 • Fellesfagene skjer på tvers av linjene
 • Valgfag skjer på tvers av linjene

Eksempel på fellesfag:

 • Morgensamling
 • Elevenes time
 • Skolekor
 • Fellestur til Sør-Gæslingan
 • Kjøkkentjeneste
 • Fysisk aktiv
 • Lørdagsskole
 • Sundtimen

Sosiale medier for Sund generelt

På folkehøgskole er det vanligvis undervisning på lørdager. På Sund bruker vi lørdagsskolen til felles arrangementer og til å jobbe med fellesfag. Lørdagsskole kan være både teoretisk og praktisk, både alvor og mye moro!

Før studiereisen bruker vi noen lørdager til å forberede studiereisene, blant annet ved å reflektere over hvordan vi best kan foreta reiser der vi treffer folk i en helt annen kultur enn vår egen.

Skoletiden på lørdag er fra kl. 10.00 til 14.00.

Å bo på folkehøgskole er å flytte hjemmefra, men ikke helt for seg selv. En del av livet er å vaske rommet, vaske klær, lage mat og rydde opp etter seg.

På Sund folkehøgskole er alle måltidene fellesmåltider, og til disse måltidene er det alltid noen elever som har kjøkkentjeneste. De hjelper til med å sette ut maten og rydde opp etter måltidet.

Alle elevene har kjøkkentjeneste i løpet av skoleåret.

 • Morgensamling – en god start på dagen
 • Elevenes time – elevrådet har ukentlig tid med alle elevene
 • Skolekor – i noen hektiske uker før familiedagen har vi skolekor
 • Sundtimen – praktisk info om uken som kommer og et sted hvor vi tar opp saker om angår alle elevene

I tillegg til studieturene, reiser alle elevene på Sund på minst to fellesturer hvert år.

Bli-kjent-tur på fjellet

I løpet av de første ukene reiser alle på skolen på en bli-kjent tur. Formålet er enkelt, vi skal som du forstår forsøke å bli litt bedre kjent med hverandre, både elever og ansatte. Ofte er det bedre å gjøre dette borte fra skolen, mens man skaper opplevelser sammen.

En fjelltur der vi overnatter to netter i fjellheimen. Vi kjører buss en liten time fra skolen. Vi går en tur, og blir kjent med hverandre både på turen over fjellet og ikke minst i samværet på hytta og i gapahukene rundt hytta. Vi bor i en stor hytte, der det er sengeplasser til de fleste. De som vil bygger gapahuk og bor utenfor hytta, man kan også bo i telt. Vi går en fjelltur, vi lager mat sammen, vi synger, konkurrerer, koser oss og nettopp – vi blir kjent.

Det er rett og slett en fin start på skoleåret.

Avslutningstur til Sør-Gjæslingan

Den andre store fellesturen er mot slutten av skoleåret. Da reiser vi til Sør-Gjæslingan. Det er et fredet fiskevær på Namdals-kysten, og det ligger en time med hurtigbåt fra Namsos.

Vi overnatter tre netter, bor i rorbuer, fisker, lager mat på bål og finner på sprell i de lyse trøndernettene. Vi nyter rett og slett omgivelsene og hverandre. En veldig fin avslutning på året, for både elever og ansatte.

Det er vanskelig å beskrive hvor vakkert det egentlig er på Sør-Gjæslingan. Du må rett og slett bli med og se selv.