skip to Main Content

Fellesfag og fellesturer

Fellesfag

Fellesfagene

På ukeplanen er omtrent halvparten av tiden satt av til linjefag. Resten av tiden bruker vi på fellesfag som går på tvers av skolens linjer.

Vi legger opp til en variert undervisning med mye aktivitet i fellesfagene.

De fire sentrale temaene i fellesfagene

Vi har fire sentrale temaer som vi bruker mye tid på og som danner kjernen i fellesfagsundervisningen på Sund folkehøgskole.

Fellesfagene -Politikk og samfunnEnkelte ganger må ting bli sagt, selv om det innebærer å kritisere rådende tendenser eller mennesker og institusjoner med makt. I dette faget retter vi oppmerksomheten mot politiske saker og samfunnsspørsmål som bør diskuteres.

Elevene skal jobbe med å begrunne og framføre sine standpunkter og meninger på en måte som gir disse tyngde og vekt. Slik kan elevene tre fram som engasjerte, kritiske og bevisste medborgere; folk som ikke tier stille, men gjør sin stemme hørt når det er noe som må sies.

Fellesfagene - Fysisk aktivAlle mennesker har en kropp og denne kroppen skal vi bruke. I dette faget er det et vidt spekter av aktiviteter som alle har det til felles at elevene er i aktivitet.

Opplegget blir tilrettelagt slik at alle, uansett fysisk form og forkunnskaper, får kroppen i gang og er fysisk aktive.

Fellesfagene - kulturell utfluktVi er omgitt av et mangfoldig kulturliv, og i dette faget skal vi utforske hva som finnes og hva det gjør med oss. Gjennom opplevelser og felles refleksjon rundt ulike kunstneriske og estetiske uttrykk får elevene anledning til både å utvide sin kulturelle horisont og diskutere problemstillinger knyttet opp til kunst og kultur.

Fellesfagene naturligvisI dette faget jobber elevene med spørsmål knyttet til klima, bærekraft og miljø.

I Naturligvis jobber vi med utgangspunkt i eget nærmiljø. Gjennom å studere det vi har rundt oss forsøker vi å skape en forståelse og bevissthet rundt miljø- og klimautfordringene som verden står overfor.

I Naturligvis vil det i tillegg til foredrag og diskusjoner være mange småturer rundt i nærmiljøet. Vi kommer til å bruke tid på å bli kjent med og glad i naturen som omgir oss.

Andre fellesfag på Sund folkehøgskole

  • Morgensamling – en god start på dagen
  • Elevenes time – elevrådet har ukentlig tid med alle elevene
  • Skolekor – i noen hektiske uker før familiedagen har vi skolekor
  • Sundtimen – et sted hvor vi tar opp saker om angår alle elevene
Demokratibudstikka
Dans
Rollespill
Jazz-lørdagsseminar
Fellesfag I Gymsalen
Bading
Glede I Peisestua
I Foredragssalen
Læringsglede

Høsten 2018 lagde elevene en julesang og musikkvideo i fellesfaget

Lørdagsskole

På folkehøgskole er det vanligvis undervisning på lørdager.

På Sund bruker vi lørdagsskolen til felles arrangementer og til å jobbe med fellesfag.

Før studiereisen bruker vi noen lørdager til å forberede studiereisene, blant annet ved å reflektere over hvordan vi best kan foreta reiser der vi treffer folk i en helt annen kultur enn vår egen.

Lørdagsskole kan være både teoretisk og praktisk, både alvor og mye moro!

Skoletiden på lørdag er fra kl. 10.00 til 14.00.

Kjøkkentjeneste

Kjøkkentjeneste

Å bo på folkehøgskole er å flytte hjemmefra, men ikke helt for seg selv. En del av livet er å vaske rommet, vaske klær og lage mat.

På Sund folkehøgskole er alle måltidene fellesmåltider, og til disse måltidene er det alltid noen elever som har kjøkkentjeneste. De hjelper til med å sette ut maten og rydde opp etter måltidet-

Alle elevene har kjøkkentjeneste i løpet av skoleåret.

Sør-Gjæslingan

Fellesturer

I tillegg til studieturene, reiser alle elevene på Sund på minst to fellesturer hvert år. Den første turen er en fjelltur der vi overnatter to netter i fjellheimen. Vi går en tur, og blir kjent med hverandre både på turen over fjellet og ikke minst i samværet på hytta og i gapahukene rundt hytta.

Den andre store fellesturen er mot slutten av skoleåret. Da reiser vi til Sør-Gjæslingan. Det er et fredet fiskevær på Namdals-kysten, og det ligger en time med hurtigbåt fra Namsos. Her fisker vi, lager mat sammen, bor i rorbuer, har leirbål og koser oss i de lyse vårnettene i Trøndelag.

Back To Top