skip to Main Content

Hvem er linjelærere?

Foto: Janne Svit Historisk håndverk: Kristin Bjørke og Øystein Viem fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Jazz: Ola Høyer og Klaus Ellerhusen Holm Sportsfiske: Eskil Røkke Street food: Lars Knutsen Regnskog: Anders Hals FN og internasjonal politikk: Jakob Steenberg Thompson Solidaritet Nord-Sør:…

Read more

Gymsal

Skolen leier ut gymsalen i vinterhalvåret. Vi har svært konkurransedyktige priser. Ta kontakt for timepriser og tilgjengelighet.

Read more

Sommerkurs

Skolen har gode referanser på arrangering og gjennomføring av sommerkurs. Sommeren bookes tidlig, så ta kontakt i god tid for pristilbud.

Read more

Saksbehandling av disiplinærsaker

Saksbehandling av disiplinærsaker Innkalling Rektor innkaller til møter i disiplinærrådet. Eleven skal innkalles skriftlig. Innkallingen skal angi tidspunkt for møtet og hva saken gjelder (Forvaltningsloven § 16). Det skal også opplyses om at eleven har anledning til å ha med…

Read more

Hvordan kommer jeg meg til skolen?

Hvis du kommer med bil: på E6, 10 km nord for Verdal / 20 km sør for Steinkjer avkjørsel mot Inderøy (riksvei 755). Avkjørsel ved skilt ”folkehøgskole” før Straumen bru. Hvis du kommer med fly/tog: Værnes, Trondheim er nærmeste flyplass…

Read more

Hva er en frilynt folkehøgskole?

Folkehøgskolen er blitt kalt Nordens bidrag til verdenspedagogikken. Skoleslaget har grunnlaget i en pedagogisk filosofi utviklet av den danske pedagogen og teologen N.F.S. Grundtvig, som mente at opplysning og utdanning skulle være for alle, og at håndverk og praktiske ferdigheter…

Read more

Hva er aldersgrensen?

Aldersgrensen på Sund er 18 år. Du kan være 17 år når skolen begynner, men må fylle 18 år i løpet av skoleåret. Gjennomsnittsalderen er vanligvis rundt 19 år.

Read more
Back To Top