Milene Kirksæther Fylling – FN og internasjonal politikk

FN og internasjonal politikk 2019/2020

– En av de beste avgjørelsene jeg har tatt!

Å søke på Sund folkehøgskole var definitivt en av de beste avgjørelsene jeg har tatt, og det samme gjelder for valget av linje. I løpet av året på FN fikk jeg både utviklet mitt perspektiv på verden og meg selv, mye takket være de gode diskusjonene vi hadde i klassen, og læreren vår Jakob som kan absolutt alt.

I tillegg til undervisning i klassen dro vi på fem uker lang studietur til forskjellige land i Afrika, der vi fikk observere mye av det vi hadde lært i praksis.

Alt dette gjorde at jeg gjennom året fikk en mye større interesse for verden rund oss og internasjonal politikk , som førte til at jeg i juli skal starte på en major i Politics and International relations ved University of Melbourne i Australia.