skip to Main Content
Portrait

Eivind Bergem Strand

Jazzlinja 2010–2011

Jeg skulle egentlig begynne å studere. Det var jo det fornuftige. Likevel var det noe som holdt meg tilbake. Noe som fortalte meg at det var mer å se, mer å oppleve.

Å være i valgets kval har vel aldri vært mer aktuelt for unge enn i dag

Da jeg så meg rundt etter folkehøgskoler falt valget fort på Sund. Ryktet hadde gått skolen forut, det var uten tvil stedet å være for å utvikle seg som musiker og skolens jazzlinje hadde sett noen av de fremste musikerne i verden starte sitt liv med musikken der. Kunne det være rom for meg der? Ville jeg egentlig det? Burde jeg gjøre noe annet? Er det fornuftig? Å være i valgets kval har vel aldri vært mer aktuelt for unge enn i dag. Og jeg, i likhet med mange andre, fryktet å velge feil. At evne til kritisk tenkning rundt livsstil, politikk, psykologi, estetikk og filosofi var sentralt for skolen var derfor bra. Så, hvordan ble det? Valgte jeg riktig?

I starten virket det hele som en parodi på William Goldings ”Lord of the Flies” og kaoset, slik jeg så det, regjerte både hos meg selv og mange andre. Jeg savnet at lærerne fortalte oss hva vi skulle gjøre og gav oss tydeligere retningslinjer. I ettertid har jeg skjønt at lærerne gjorde nettopp dette ved å la oss ta styringen, ved å legge til rette for at vi kunne skape vårt eget år, fylle det med innhold, ta ansvar for eget liv. Og slik er Sund, det skapes, det erfares, det endres i tråd med de menneskene som er der. Forventningene mine ble dermed ikke innfridd, men overgått. Jeg lærte masse om musikk, om mennesker, om kulturer ved studiereise til Gambia i Afrika, om ansvar, kreativitet, men kanskje viktigst om meg selv.

Året mitt på Sund har uten tvil hjulpet meg i valget mitt om å bli psykolog. Musikken vi skapte på Sund har jeg alltid med meg, og evnen til å virkelig lytte i samspill kommer godt med som psykolog i møte med mennesker. At jeg møtte jenta som senere skulle vise seg å være hun jeg ville gifte meg med på Sund, er nok heller ikke tilfeldig.

Dette var litt av Sund for meg, hva blir det for deg?

Back To Top