skip to Main Content
logo Midtnordisk Kunstfestival B/W

Midtnordisk Kunstfestival

Midtnordisk Kunstfestival er en blanding av kurs, kunsthappenings, omvisninger, konserter, forelesinger og andre større og mindre tilbud som varierer fra år til år. Festivalen ble etablert i 1997.

Les mer →
Back To Top