skip to Main Content

Skolen lyser ut inntil 6 bissestipender for neste skoleår

Send en kortfattet søknad der du skriver litt om hvorfor du vil bli bisse til rektor@sundfhs.no. Søknadsfrist: torsdag 15. mars 2018.

Vi ser etter elever som har lyst til å være et år til på Sund og bruke dette året til å bli enda bedre kjent med skoleslaget, jobbe med elevene på ettermiddag og kveld, ha undervisningspraksis og jobbe med et faglig fordypningsprosjekt.

Kursinnhold

 • Sosialpedagogisk arbeid inn mot skolens hovedkurs
 • Undervisningspraksis under veiledning
 • Praktiske arbeidsoppgaver
 • Deltagelse på møter
 • Faglig fordypningsområde

Årsplan for bissene

Årsplanen til bissene følger i hovedsak lærernes arbeidsår. Det er et eget forkurs for bissene før skoleåret starter.

 • Forkurs for nye bisser 13.-15. august 2018
 • Forarbeidsdager med skolens ansatte 16.-24. august 2018
 • Skoleåret starter 25.august 2018 og slutter rundt 20.mai 2019
 • Etterarbeidsdager 21.-23.mai 2019

Oppgaver

 • Praksis (ca 25-35 % av opplegget)
  • Undervisning (under veiledning) i fellesfag, linjefag og/eller valgfag
  • Sosialpedagogisk arbeid
  • Arrangementer med elevene
  • Oppfølging av utenlandske elever (språktrening)
  • Tolking til engelsk
 • Møter og forefallende oppgaver (ca 20 % av opplegget)
  • Delta på pedagogiske møter, planleggingsdager og andre møter etter avtale
  • Praktiske oppgaver
  • Transportoppgaver
  • Opplæring i førstehjelp
 • Deltagelse på hovedkurs (ca 15% av opplegget)
  • Deltar på morgensamlinger fellesfag og enkelte lørdagsseminar
 • Faglig fordypning (ca 10 % av opplegget)
  • Faglig fordypningsemne
 • Oppfølging, forberedelser og etterarbeid (ca 20-30 % av opplegget)
  • Individuelt/gruppe
  • Veiledning
  • Undervisning og opplæring

Økonomi

Stipendet har en verdi på ca 125 000 kroner og dekker

 • Skolepenger, kost og losji. Verdi ca 100 000 kroner
 • 1 200 kr/mnd i 9 mnd – totalt 10 800 kroner
 • Faglig fordypningsprosjekt (ev. studiereise): inntil 15 000 kroner
 • I tillegg kan det inngås arbeidsavtale om brannvakt/nattevakt og vikarlønn i forbindelse med vikartimer eller andre oppdrag for skolen

Innkvartering

Bissene bor på skolen. Det er planlagt og ønskelig at bissene bor samlet på en korridor.

Vitnemål

Du får et spesielt vitnemål som viser hva du har jobbet med i løpet av året.

Søknad

Skriv en kort søknad hvor du forteller oss hvorfor du har lyst til å være bisse, hva du kan bidra med og hva du håper å få ut av det.

Søknaden sendes til rektor@sundfhs.no

Søknadsfrist: torsdag 15. mars

 

Back To Top