Skolen fra lufta

Årsplan

Skoleåret 2021–2022 startet lørdag 28. august 2021.

Skoleåret starter lørdag 28. august, og det er høstferie i uke 41.
Ellers har vi juleferie, vinterferie og påskeferie før skoleåret er slutt i midten av mai 2022.

På folkehøgskolen er det vanligvis undervisning på lørdager og fri på søndager.

Studieturer og linjeturer skoleåret 2021-2022

Alle linjene reiser på studietur til utlandet og praksisperiode/linjeturer/turné i Norge. I disse ukene er ikke elevene på skolen.

På grunn av pandemien er det mulig at vi må endre reisemål for noen av studieturene. Dette gjøres hele tiden i samarbeid med elevene. Her finner du mer informasjon om tiltak i forbindelse med koronasmitten.

Sportsfiske, Ekspedisjon og idrett samt Historisk Håndverk har i tillegg mange kortere turer i løpet av skoleåret. De andre linjene drar også på flere kortere turer. I tillegg kommer fellesturer med hele skolen.

På familiedagen inviteres familie og venner til familedag på skolen. Mer informasjon om denne dagen kommer når det nærmer seg.

Årsplan/Skolerute
  • Hva er lørdagsskole?

    Når vi ikke er på studietur, har vi ofte lørdagsundervisning fra klokken 10 til 14.

    Lørdagsskolene spenner vidt både i tema og form. Noen ganger er det skolens lærere som har undervisningen. Andre ganger er det organisasjoner eller foredragsholdere utenfra som besøker skolen.