skip to Main Content

Skoleåret 2020–2021 starter lørdag 29. august 2020.

For i mest mulig grad å sikre at skoleåret blir normalt og at vi får gjennomført våre planer, har vi bestemt at alle lengre studiereiser til utlandet blir lagt til vårsemesteret.

Oppdatert informasjon rundt koronasituasjon og hvordan dette påvirker neste skoleår finner du her.

Vi jobber med mer informasjon om skoleåret 2020–2021, informasjon kommer etterhvert.

Helger

På folkehøgskolen er det vanligvis undervisning på lørdager og fri på søndager.

Familiedag

På familiedagen inviteres familie og venner til familedag på skolen. Mer informasjon om denne dagen kommer når det nærmer seg.

Plan skoleåret 2019-2020

Se årsplanen for 2019-2020 her (pdf) →

Skoleåret 2019-2020 starter lørdag 24. august og avsluttes søndag 10. mai (flyttet til 8. mai). I løpet av skoleåret er det fire ferieperioder: Høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie. Skolen slutter alltid klokken 12:30 dagen før ferier. Det er ikke anledning til å være på skolen i feriene. Når ferien er over kan du komme tilbake til skolen på siste dag i ferien. Skolen starter klokken 08:00 etter ferier.

  • Høstferie uke 41
  • Juleferie uke 52 og uke 1
  • Vinterferie uke 8
  • Påskeferie uke 15

Studieturer og linjeturer skoleåret 2019-2020

Alle linjene reiser på studietur til utlandet og praksisperiode/linjeturer/turné i Norge. I disse ukene er ikke elevene på skolen.

Idrett Afrika og Sportsfiske og miljø har i tillegg mange kortere turer i løpet av skoleåret som ikke står på oversikten over. De andre linjene drar også på flere kortere turer. I tillegg kommer fellesturer med hele skolen.

Back To Top