Skolen fra lufta

Årsplan

Skoleåret 2023–2024 starter lørdag 26. august 2023.

Skolåret starter lørdag 27. august. Det er høstferie i uke 41, og ellers har vi juleferie, vinterferie og påskeferie før vi avslutter skoleåret i midten av mai 2023.

Årsplan Sund folkehøgskole 2022–2023

 

På folkehøgskolen er det vanligvis undervisning på lørdager og fri på søndager. Du er velkommen til å bo på skolen i helgene selv om det er en fri-helg.

Studieturer og linjeturer skoleåret 2022–2023

Alle linjene reiser på studietur til utlandet og praksisperiode/linjeturer/turné i Norge. I disse ukene er ikke elevene på skolen.

Vi håper og tror det er mulig å gjennomføre alle studieturene skoleåret 2022–23. Allerede våren 2022 reiser elevene på studieturer blant annet til Guatemala og Peru.
På Sund er studieturene en viktig del av skoleåret for mange linjer. Studieturene er ikke ferieturer, men viktige i det pedagogiske opplegget på linjene.

Her finner du mer informasjon om tiltak i forbindelse med koronasmitten.

Sportsfiske, Ekspedisjon og idrett samt Historisk Håndverk har i tillegg mange kortere turer i løpet av skoleåret. De andre linjene drar også på flere kortere turer. I tillegg kommer fellesturer med hele skolen.

På familiedagen inviteres familie og venner til familedag på skolen. Mer informasjon om denne dagen kommer når det nærmer seg.

Årsplan/Skolerute
No results!
  • Hva er lørdagsskole?

    Når vi ikke er på studietur, har vi ofte lørdagsundervisning fra klokken 10 til 14.

    Lørdagsskolene spenner vidt både i tema og form. Noen ganger er det skolens lærere som har undervisningen. Andre ganger er det organisasjoner eller foredragsholdere utenfra som besøker skolen.

  • Når starter skoleåret 2023–2024

    Skoleåret 2023–2024 starter lørdag 26. august 2023.