skip to Main Content
Rektor ved Sund folkehøgskole

Per Kristian har utdanning som sosionom, master i ledelse og er kognitivterapeut. Han har arbeidserfaring fra sosial- og helseinstitusjoner og i politikken. Per Kristian er også tidligere elev på Sund. Blant mange interesser er å spille trommer, padle kajakk, gå på ski og politikk.

Back To Top