skip to Main Content
Laerer

Kristin er utdannet innen statsvitenskap, og er en positiv og klok dame med engasjement for folkehøgskolens historie og verdier. Hun liker turn, kaffe og å ha orden på ting. Kristin er lærer på Historisk handverk.

Back To Top