Regnskog

Regnskog og aktivisme

Vi skal jobbe med bevaring av regnskogen og øke forståelsen av livet til de som lever i den. Regnskoglinja på Sund folkehøgskole jobber i skjæringspunktet mellom økologi, antropologi, historie og politikk. Seks uker studiereise med feltarbeid i peruansk Amazonas.

Se det med egne øyne

Regnskogenes artsmangfold er det som gjør dem unike i verdenssammenheng. Samtidig raseres miljøet med tømmerhogst, plantasjer og oljeutvinning. På regnskoglinja treffer vi urbefolkningen og ser miljøproblemene med egne øyne ved å få unikt innsyn i dagliglivet til de som bor i regnskogen.

Vi forbereder oss godt før vi reiser, lærer om språk og kultur, og utfordres sosialt og personlig. Etter studiereisen jobber vi med formidling av det vi har opplevd og lært på reisen.

I korte trekk:

 • Miljøspørsmål
 • Klimaendringer
 • Engasjement
 • Spansk
 • 6 uker studietur med feltarbeid i peruansk Amazonas

Sosiale medier for linja Regnskog og aktivisme

Mer om linja

Klassemiljø og faglige forberedelser

Perioden før reisen er en forberedelsestid. Vi konsentrerer arbeidet om å etablere et godt klassemiljø, studere økologi, skogbruk og landbruk.

Vi arbeider med aktuelle problemstillinger knyttet til regnskogen samtidig som vi lærer om språket og kulturen til regionen vi skal besøke.

I løpet av høsten øver oss på feltlivet og på sosiale ferdigheter gjennom overnattingsturer, scenario-øvelser og minifeltarbeid i Norge.

Studiereise til Amazonas i seks uker

Reisen går til peruansk Amazonas. Vi reiser Lima i Peru og derfra bruker vi en liten uke til å reise inn i Amazonas.  

Mens vi fremdeles er i fjellheimen tar vi en uke språkkurs, for å kunne kommunisere når vi fortsetter inn i øvre deler av Amazonas. Mens vi studerer spansk bor vi i familier for å føle på kroppen hvordan menneskene her lever og tenker. Det personlige vennskapet og kjennskapen forplikter og engasjerer oss. 

Feltarbeid på studiereisen

Feltarbeidet er en svært viktig del av studiereisen. I rundt tre uker bor vi i familier i landsbyer i Amazonas tåkeregnskoger og jobber vi med temaer som vi er spesielt engasjerte i. Gjennom observasjon, dokumentasjon og samtaler med menneskene vi møter og bor hos, skaffer vi oss helt unik og førstehånds kunnskap om de temaene vi, og de, er opptatt av. 

Alle elever velger feltarbeid som de jobber med mens under reisen. Det finnes mange spennende, og viktige temaer å ta tak i. Tidligere år har oljeselskapenes forurensing av drikkevann og fiske vært et tema som har opptatt mange av elevene. Andre feltarbeid har handlet om landbruk, matlaging eller håndverk som kurvfletting og kanolaging. 

Når du er på et langt opphold i Amazonas og møter folkene som bor der, så er det nesten ikke til å unngå at du blir opptatt av de kampene folk kjemper. Akkurat nå er det tre store kamper som utkjempes i Amazonas, og for mange elever er det sterkt å møte mennesker som får livsgrunnlaget sitt ødelagt av: 

 • Oljevirksomhet med lekkasjer som ødelegger drikkevann og fiske 
 • Skogødeleggelse for å plante monokulturer som oljepalmer og kakao 
 • Gruvedrift 
 • Ulovlig gullvasking i elvene, med utstyr som tungmetaller som forurenser vannet. 

Visum

Passet ditt må være gyldig i minst seks måneder etter hjemreisedatoen fra Peru. Det kreves ikke visum til Peru for opphold under 90 dager.

Vaksinasjon

For å reise til Peru må du ta en del vaksiner. Vi anbefaler deg å ta de vaksinene som er anbefalt av folkehelseinstituttet og din lokale helsestasjon. Noen vaksiner skal tas over flere uker, så det er lurt å begynne tidlig.

Formidling og aktivisme

Når vi kommer tilbake til Norge etter studiereisen skal vi dele de erfaringene og kunnskapen vi har fått gjennom møter med de lokale og forståelse av deres hverdag.

Først forbereder og gjennomfører vi en foredragsturné på en til to uker. Så bruker vi tiden til faglig fordypning på temaer som vi vil lære mer om, aksjonisme eller andre ting som kan være med på å forbedre situasjonen for urbefolkningen, regnskogen eller klima og miljø generelt. Vi bruker engasjementet vårt til noe positivt og handler der vi mener det er viktig.

Blogginnlegg fra regnskoglinja

Tidligere elever har skrevet blogginnlegg om opplevelser og feltarbeid på studiereisen:

Du kan også lese blogginnlegg fra linjelærer Anders Hals om avskoging av regnskogen:

Anders Hals
Lærer

Anders har mye kunnskap og et stort miljøengasjement. Han har bred internasjonal erfaring fra reiser og opphold i Latinamerika. Det er aldri vanskelig å vite hva Anders mener om saker og ting, han deler gjerne sine tanker om alt som er viktig å få gjort noe med i verden.

+47 455 02 353E-post

Det unike med folkehøgskole er at du kan lære om det du liker – fordi du har lyst! Vi la opp undervisningen etter det vi ville lære om. I pausene satt diskusjonen løst. Hva er rettferdighet? Hvem har makta? Det var utrolig inspirerende!

Aurora Førland

Regnskog

På Regnskoglinja er det stor innsikt og visdom å hente om verdens beste og verste sammenhenger. Dette året var vel så dannende som fem år på universitetet, og jeg ville aldri vært det foruten! Jeg blir varm i hjertet av tenke tilbake til Sund-dagene!

Sunniva Beitnes

Regnskog

Elevenes årsplan Sund folkehøgskole 2024–2025

Siste skoledag skoleåret 2024–25 er torsdag 16. mai 2025

Årsplan Sund folkehøgskole 2024-2025

Helårslinje 2024–25

Kr 143 000,-

Skolepengene inkluderer:

 • Overnatting i dobbeltrom på Sund fhs
 • All mat på Sund fhs (fire måltider per dag) – vi tar ikke ekstra betalt for spesielle dietter, vegetar- eller veganmat
 • Studiereisen – faglig opplegg, overnatting, mat og transport er inkludert
 • Felles skoleturer og ekskursjoner
 • Trådløst nett, kopiering og utskrift til undervisning
 • Bruk av gymsal, treningsrom, øvingsrom, fotostudio, mørkerom
 • Bruk av vaskemaskiner og tørketrommel
 • Utgifter til de aller fleste valgfag
 • Transport i forbindelse med undervisning
 • Administrasjonsgebyr på kr 2 500,-

All undervisning er gratis.

Skolepengene inkluderer ikke:

Det meste av materialer vi bruker i undervisninga er inkludert. Hvis du derimot vil lage noe annet/mer/større enn det det er lagt opp til fra lærerens side må du regne med å ta den ekstra utstyrskostnaden selv.

 • Depositum for nøkkel og bruk av utstyr på kr 1 300,-
 • Enkeltromstillegg på kr. 5 850,- (650 i mnd. i 9 måneder)
 • Lommepenger til personlig forbruk

Lån og stipend fra Lånekassen

Som elev på helårslinjer på Sund folkehøgskole har du rett til studiestøtte fra Statens lånekasse.Skoleåret 2023–2024 får du som er elev totalt 125 370 kroner i stipend og lån fra Statens Lånekasse. Av dette gjøres 40%, det vil si 50 148,- kroner, om til stipend når du har gjennomført skoleåret. Hvis du er elev på halvårskurs, får du halve lånebeløpet. 

Nye satser fra Lånekassen

For skoleåret 2024–25 (fra høsten 2024) kan du få utbetalt inntil kr 137 907* fra Lånekassen. 60 prosent av denne summen er lån, 40 prosent er lån som kan blir omgjort til stipend når du får godkjent året ditt på folkehøgskole.

*Lånekassen oppdaterer ikke sine satser før i mars 2024.

Les mer om lån og stipend hos www.lanekassen.no.
Så snart du har fått plass på Sund folkehøgskole, kan du søke om stipend og lån på www.lanekassen.no.

Vi har ikke en søknadsfrist, og du kan søke hele året. Vi begynner opptaket fra 1. februar, og tar opp elever så lenge det er plass på linja.

Opptakskriterier:

 • Aldersgrense 18 år, unntaksvis 18 år før studiereisen
 • Vi tar opp elever så lenge det er plass på linja du søker
 • Vi legger vekt på motivasjon og interesser

Søknad:

 • Send en elektronisk søknad
 • Vi svarer deg så raskt vi kan
 • Skriv litt om deg selv og hvorfor du vil begynne på Sund
 • Det er lurt å søke tidlig selv om vi ikke begynner opptaket før 1. februar

Regnskog og aktivisme
No results!

Hva sier tidligere elever

Før Sund hadde jeg hatt et friår og skulle egentlig starte på studie jeg var halvveis motivert til. Heldigvis tok jeg meg tiden til et år på Regnskoglinja, tiden til å finne ut hva jeg bryr meg om og hva jeg virkelig vil. Det er jeg veldig glad for.
Sofie Bergset Janols
Regnskog