skip to Main Content

Hva er prisen for et Sund-år?

Kostnadene fordeler seg litt forskjellig etter som hvilken linje du går på.

Alle priser er for skoleåret 2017–2018.

Dette koster et år på Sund folkehøgskole

Linjenavn Fellesutgifter Kost og losji Linjeutgifter Totalt
Jazz kr 9 200 kr 79 500 kr 23 300 kr 112 000
Foto Japan kr 9 200 kr 79 500 kr 20 300 kr 109 000
Sportsfiske kr 9 200 kr 79 000 kr 27 800 kr 116 000
Aktiv Afrika kr 9 200 kr 79 000 kr 24 800 kr 113 000
FN og internasjonal politikk kr 9 200 kr 78 500 kr 26 300 kr 114 000
Solidaritet Nord-Sør kr 9 200 kr 77 100 kr 29 700 kr 116 000
Regnskog kr 9 200 kr 77 100 kr 30 700 kr 117 000
  • Du må i tillegg beregne lommepenger til personlig forbruk.
  • Skolepengene inkluderer ikke mat på studieturene, så du må betale det meste av maten når du reiser selv.
  • Forskjellene i pris på fellesutgifter, kost, losji og studietur skyldes at det er ulik lengde på studieturene.

I tillegg kommer

  • Innmeldingsgebyr: kr 2 500. Dette gebyret betales når du tar i mot skoleplassen og etter egne vilkår.
  • Depositum for nøkkel/rom/utstyr: kr 1 300
  • Tillegg for enkeltrom: kr 650 per måned
  • Elevene dekker utgifter til personlig utstyr på linjene.

Vi tar forbehold om at prisene kan endres fram mot skolestart.

Fellesutgifter

Fellesutgiftene dekker blant annet undervisningsmidler, driftskostnader, internett, kopiering, transport, vaskerom, inventar og utstyr, kostnader til fellesfag, strøm og oppvarming osv.

Lån og stipend fra Lånekassen

Som elev på helårskurs på Sund folkehøgskole har du rett til stipend og lån fra Lånekassen for 10 måneder på lik linje med annen høyere utdanning. Dette er uavhengig av hvor gammel du er. Lånebeløpet vil sammen med stipendet bli utbetalt månedlig, men det er større beløp i begynnelsen av hvert semester.

Skoleåret 2016-2017 får elevene totalt 103 950 kroner i stipend og lån fra Statens Lånekasse. Av dette er 41 580 kroner stipend, det vil si at du får pengene dersom du fullfører skoleåret. Det er ikke avklart hva som blir satsene for lån og stipend for skoleåret 2017-2018.

Les mer om lån og stipend hos www.lanekassen.no

Hvis du 25 år eller yngre kan du også få reisestipend til dekning av to tur/retur-reiser mellom hjemstedet og skolen.

Så snart du har fått plass på Sund folkehøgskole, kan du søke om stipend og lån på www.lanekassen.no

Back To Top
Close search
Search